d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"UV-desinfektionsanlæg ved Ørnedalsværket

13. maj 2019 - kl.1:29 - af:

frederikshavn_kommune_raadhus_11

Frederikshavn Kommune har givet tilladelse til etablering af UV-desinfektionsanlæg som permanent beredskabsanlæg ved Ørnedalsværket i udkanten af Sæby.

Det sker på baggrund af, at kommunen i begyndelsen af april modtog en ansøgning fra SILHORKO på vegne af Frederikshavn Vand A/S med ønske om etablering af et sådant anlæg.

Af tilladelsen fremgår det, at UV-anlægget monteres på Ørnedalsværket i ”et bypass på afgang vandværk” ved udpumpningsanlægget.

Da UV-anlægget er mobilt og kan frakobles installationen på Ørnedalsværket, vil det også indgå i beredskabsplanerne for hhv. Tolne, Åsted, Sæbygård og Skagen vandværker.

UV-desinfektionsanlægget er ikke i permanent drift og sættes kun i gang ved forurening samt potentiel risiko for forurening af drikkevandet, f.eks. ved skift af filtermateriale eller inspektion af rentvandsbeholderen. I disse tilfælde vil anlægget kunne anvendes som en ekstra sikring af vandkvaliteten.

Der etableres prøvehaner til udtagning af vandprøver umiddelbart før og efter passage af UV-behandlingsanlægget.

Når vandværket har bakteriologiske overskridelser, og UV-anlægget sættes i drift, skal vandværket straks iværksætte handlinger for at opnå, at drikkevandet kan overholde vandkvalitetskravene uden brug af UV-anlæg.

Tekst: Per Rye

 

 

 

 

Skriv en kommentar......