d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ønsker ikke børnehave flyttet til skolen i Dybvad

10. maj 2019 - kl.8:13 - af:

dybvad1_600x250

Børne- og Ungdomsudvalget har, som det blev besluttet på et udvalgsmøde tilbage i marts, afholdt et dialogmøde med dagtilbuds- og skolebestyrelserne i distrikt Syd den 9. april på Hørby Skoleafdeling.

På mødet var der en god dialog, hvor det fremgik, at ingen af de to bestyrelser har interesse i, at børnehaven flyttes til skolen i Dybvad.

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller forud for næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget tager stilling til, om den hidtidige plan om tilbygning af vuggestuepladser til Dybvad Børnehave fastholdes.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på et møde i januar status på byggerier i ”Bæredygtigt Børneområde”, herunder muligheder for flytning af Dybvad Børnehave til Dybvad Skoleafdeling. Udvalget besluttede dengang, at de bygningsmæssige forhold i Dybvad skulle undersøges nærmere.

I planen for byggerier i Bæredygtigt Børneområde er det besluttet at bygge til Dybvad Børnehave, så der bliver plads til vuggestue.

Det er det kommunale ejendomscenter vurdering, at der på Dybvad Skoleafdeling vil være fysisk plads til flytning af børnehave- og vuggestuepladser fra Dybvad Børnehave. Ved at flytte Dybvad Børnehave ind på skolen, vil man kunne opnå en årlig besparelse på 200.000 kr. samt en engangsindtægt ved salg af Dybvad Børnehave.

Center for Børn og Skole anbefaler flytningen til Dybvad Skoleafdeling. Anbefalingen bunder i, at det er Frederikshavn Kommunes politik at optimere bygningsdriften. Samtidig er Center for Børn og Skole dog enig med MED-udvalgene i, at der ikke er et pædagogisk formål med flytningen!

Aktuelt har Dybvad Børnehave ca. 35 børnehavebørn, og Hørby Børnehus har ca. 22 børnehavebørn og pt. 3 børn i alderen 0-2 år.

Høringssvar kan læses via dette link på siderne 164-168:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget%202018-2021&date=14-05-2019%2015.30%20-%2018.30&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......