d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Nedsivning af overfladevand fra Skjolds kunstgræsbane

10. maj 2019 - kl.1:54 - af:

IF Skjold anlæg

Frederikshavn Kommune har givet IF Skjold i Sæby tilladelse til at nedsive overfladevand fra en nyetableret ”3. generations kunstgræsbane” på ca. 9.500 m2 beliggende Kjeldgaardsvej 25 på hjørnet ved Toldbodvej på Sæbypå IF Skjold Sæbys anlæg. Overfladevandet nedsives under banen.

Der etableres endvidere dræn under banen, såfremt nedsivningskapaciteten under banen mod forventning ikke er tilstrækkelig. Overfladevandet kan herefter ledes i en grus- eller kassettefaskine.

Kommunen har tillige afgjort, at etablering af projektet ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor heller ikke gennemføres en miljøvurdering af projektet.

Kunstgræsbanen skal indrettes, så der ikke kan ledes andet vand til undergrunden end det overfladevand, som falder på kunstgræsbanens areal. Der etableres 11 stk. drænledninger under kunstgræsbanen med hver en længde på ca. 130 meter og med 6 meters mellemrum.

Overfladevandet passerer minimum 4 sandfangsbrønde, inden det ledes til en evt. faskine. Sandfanget skal dimensioneres ud fra den forventede tilledte vandmængde og tømmes efter behov. Sand og slam bortskaffes efter gældende regler.

Før banen tages i brug, skal producenten give vejledning til driftspersonalet om vedligehold, eksempelvis skånsom snerydning m.v.

Forbrug af gummigranulat skal registreres i en driftsjournal med angivelse af dato, type samt mængde. Driftsjournalen skal opbevares af IF Skjold Sæby i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Udlægning af gummigranulat skal ske direkte fra den emballage, det leveres i. Der må ikke ske åben mellemdeponering af produktet. Gummigranulat, der fraføres banen via fodtøj, maskiner eller på anden vis, skal så vidt muligt tilbageføres på kunstgræsbanen eller indsamles og bortskaffes som affald.

Sne og is fra banen skal fjernes manuelt eller maskinelt. Brug af salt og tømidler skal reduceres mest muligt. Pesticider, ukrudtsbekæmpelsesmidler eller andre kemikalier må ikke anvendes på banen.

Kunstgræsbanen etableres, fordi IF Skjold ønsker at forlænge fodboldsæsonen ved at etablere en ”3. generations kunstgræsbane”. Kunstgræsbanen erstatter en tidligere 11-mands græsfodboldbane.

Link, hvor hele den 37 sider lange afgørelse og banens opbygning kan læses:

https://frederikshavn.dk/media/11110/7-juni-2019-afgoerelse.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......