d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Alternativt forslag til opstilling af vindmøller ved ”Kragelund”

5. maj 2019 - kl.10:57 - af:

Vindmoeller1_600x250

Ejeren af Grønhedevej 10 ved Sæby har fremsendt et alternativt forslag til kommunen vedr. opstilling af vindmøller ved ”Kragelund” på Østkystvejen ved Sæby.

Forslaget er sat på dagsordenen for det næste møde i Plan- og Miljøudvalget den 7. maj.

Det bemærkes, at forslaget netop er modtaget, og det er derfor ikke gennemgået nærmere af forvaltningen i forhold til at vurdere de foreslåede opstillingsmønstre og præmisser.

Det pointeres, at kommunaldirektøren indstiller, at udvalget fastholder sin tidligere beslutning om, at behandling af forslag forudsætter enighed mellem parterne. En sådan har hidtil ikke været mulig at opnå.

Det er Lemvigegnens Landboforening, som på vegne af ejeren af naboejendommen til ”Kragelund” har fremsendt forslaget til en alternativ opstilling af møller.

Det oplyses, at landboforeningen sammen med ejeren har gennemgået opstillingsmulighederne for vindmøller i området og ser flere løsningsmuligheder. Særligt 2 muligheder fremhæves. Fælles for begge forslag er, at den forventede produktion er ca. 25 % større end i det tidligere i fremsendte opstillingsforslag, og de to skitserede forslag vil ikke kræve, at der nedlægges boliger for at vindmølleopstillingen kan overholde afstandskravet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet støjberegninger for opstillingerne, men det forventes at alle støjkrav vil kunne opfyldes.

Landboforeningen vurderer, at der vil være behov for en justering af ”rammeområdet” for at kunne gennemføre et vindmølleprojekt i området. Dels fordi rammeområdet ligger inden for afstandskravet for en 150 m høj vindmølle, og dels fordi der ikke er plads til nye mølletyper med rotordiameter på >120 meter.

”Vi ønsker med dette at sende et klart signal til Frederikshavn Kommune og øvrige parter i sagen, at vi (red.)…. ønsker at finde en konstruktiv vej til et samarbejde om udnyttelsen af vindresursen i området, som også indbefatter en sanering af alle de ældre vindmøller i området,” lyder det i henvendelsen til kommunen.

Det påpeges tillige, at der vigtigt for naboen til ”Kragelund” at fastslå, at denne ikke på noget tidspunkt har udtrykt, at han ikke ønskede at samarbejde om en helhedsløsning om udnyttelsen af vindresursen, som også indbefattede en nedtagning af alle de ældre eksisterende vindmøller i området. Naboens definition af et samarbejde er, at der laves en helhedsløsning, som alle parter i samarbejdet er inddraget i og kan se et formål med.

Hele forslaget kan læses via dette link fra side 198 til 202:

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%202018-2021&date=07-05-2019%2015.00%20-%2019.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

 

En kommentar til: “Alternativt forslag til opstilling af vindmøller ved ”Kragelund””

  1. Karsten Munk den: 6 maj - 2019 09:46

    Drop møller på land, så er den tåbelige kamp mellem borgere og mølle-lobbyister slut.

    Vindmøllestrøm, ja tak – fra havmøller

Skriv en kommentar......