d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Kantsikring i Voer Å ved voldstedet ved St. Rugtved

26. april 2019 - kl.8:11 - af:

vandloeb_600x250

Frederikshavn Kommune har givet tilladelse til sikre det fredede voldsted ved St. Rugtved i den sydlige del af kommunen nær Fæbroen. Voldstedet ligger ved Voer Å på adressen Kringelhedevej 45.

Tilladelsen gives i henhold til Vandløbslovens bestemmelser. Kommunen vurderer, at det ansøgte kræver tilladelser eller dispensation fra anden lovgivning. Der er derfor også meddelt dispensation i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Kantsikringen etableres på en strækning på ca. 30 meter ved, at der lægges kampesten ud i Voer Å for at sikre imod yderligere erosion og for at dreje strømmen væk fra voldstedet, således at strømmen overvejende løber midt i åen.

Der foretages afgravning af 2 mindre områder på den modsatte side af åen for at fremme, at strømmen løber midt i åen. Det afgravede materiale skal udjævnes i et tyndt lag uden for 2 meters bræmmen.

Ejeren af ejendommen har søgt om tilladelse til at sikre voldstedet imod yderligere erosion. Voldstedet er derfor besigtiget i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, og der er enighed om, at voldstedet kan sikres ved kantsikring med store kampesten. Ejeren af ejendommen leverer de store kampesten, og Frederikshavn Kommune sørger for, at stenene lægges ud i vandløbet, samt at der afgraves 2 mindre områder. Arbejdet udføres fra den side, hvor det beskyttede voldsted er beliggende.

Tilladelsen er gældende i 3 år.

Link, hvor projektet er nærmere beskrevet samt skitser for arbejdet:
https://frederikshavn.dk/media/11015/230519reguleringstilladelse-kantsikring-i-voer-aa.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......