d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Organisatorisk flytning af ydelsesopgaver i kommunen

21. marts 2019 - kl.0:36 - af:

office-1209640_1920

Kommunens administrative direktion foreslår, at opgaver vedrørende forsørgelsesydelser og de dertil knyttede enkeltydelser flyttes fra Center for Bibliotek og Borgerservice til Center for Arbejdsmarked.

Dermed samles opgaver, der set fra et borgerperspektiv hænger tæt sammen. Opgaverne vedrørende ydelser og indsatsen vedrørende uddannelse og beskæftigelse vil dermed blive løst mere sammenhængende. Opgaverne vil som hidtil være samlet i ét politisk udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagen er sat på dagsordenen for Økonomiudvalgets  møde i dag den 20. marts. Forslaget har tidligere på måneden været drøftet i udvalget for Kultur og Fritid samt i Arbejdsmarkedsudvalget. Begge steder er der sagt ja til forslaget.

Beslutningen er drøftet i de berørte MED-organer, første gang midt i januar i år og dernæst i februar i forbindelse med den politiske beslutning. Efter en politisk beslutning nu ventes ændringen at træde i kraft 1. april 2019.

Personalet, der løser ydelsesopgaverne, følger med fra Center for Bibliotek og Borgerservice til Center for Arbejdsmarked. De årlige omkostninger udgør 9.390.164 kr.

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......