d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Vi har ikke en cigarkasse når pengene ikke strækker

16. marts 2019 - kl.12:41 - af:

BYRÅDET_Anders_Brandt_Sørensen_2

Formand for B&U-udvalget, Anders Brandt Sørensen(S) har skrevet dette indlæg:

Børne og ungdomsudvalget har set på administrationens oplæg til den økonomiske ramme.
Det har fremgået af dagsordenen, at der er det samme beløb til at drive skoleområdet som ved budgetlægningen – nemlig 422,8 mio. kr. Det er de penge, vi har.
Når de 422,8 mio. kr. ikke rækker til det kommende skoleår, så skyldes det primært, at udgifterne til skoletilbud til børn, som er i familiepleje uden for kommunen, er vokset. Men også specialområdet er udfordret.
På længere sigt er det udgiftsposter, der kan nedbringes ved et stærkere fokus på dels at bruge familiepleje internt i kommunen, dels ved at arbejde med inklusionen.

Et flertal i B&U har bakket forvaltningen op i, at på kortere sigt skal pengene findes tre steder.
For det første ved at spare på ledelse. Færre børn betyder færre lærere, betyder færre ledere.
For det andet skal ledelsen for hele skoleområdet have en større opmærksomhed på, hvem og hvor mange skolerne ekskluderer og få tallet nedbragt. Vi kan og skal arbejde med dette område kontinuerligt.
For det tredje kommer der en besparelse på den kortere skoledag, som er centralt vedtaget mellem forligspartierne i Folketinget. Det giver i alt en besparelse på 7 mio. kr., så vi igen lander på 422,8 mio. kr.

Udvalget vil følge økonomien tæt. På B&U-området er hver en krone sendt ud at virke decentralt. Det er fornuftigt. Pengene skal bruges tæt på børnene. Men det betyder samtidig, at vi ikke har en ”cigarkasse”, når pengene ikke strækker. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi overholder de budgetmæssige aftaler, vi indgår med hinanden i oktober. 422,8 mio. er rammen. Lad os sammen fylde den ud med mest indhold til børn og unge. Vi kan drive et ordentligt skolevæsen med de penge, vi har, men vi skal hver eneste dag vende hver en krone. Det ved vores mange skoleafdelinger godt, og man er allerede nu i gang med den løbende tilpasning. Det er et stort arbejde, som jeg godt ved, ikke altid er lige nem. Heldigvis skal B&U-området ikke berøres af 1%-besparelsen til næste. Det resulterer i, at vi på det samlede B&U-område har en ramme på 8,6 mio. kr. mere end forventet – heraf udgør skoleområdet ca. 4,1 mio. kr.

 

Skriv en kommentar......