d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Værdighedspolitik for kommunal ældrepleje

15. marts 2019 - kl.8:43 - af:

pensionister_600x250

”Du er herre i dit eget liv!” Sådan lyder indledningen til Frederikshavn Kommunes værdighedspolitik, som grundlæggende baserer sig på, at værdighed er individuelt og afhængigt af den enkeltes behov og liv.

Inden for social- og sundhedsområdet er der formuleret en politik om, at ”Den, der kan selv, skal selv”. Heri ligger for det første en grundlæggende antagelse om, at det er forbundet med øget livskvalitet at støtte det enkelte menneske i at kunne klare tingene selv så længe og så godt som muligt.

Med denne tilgang sørger kommunen også for, at der er ressourcer til at støtte de borgere, der ikke kan selv.

Frederikshavn Kommunes værdighedspolitik skal også ses i sammenhæng med kommunens standardkvaliteter på ældreområdet.

Med værdighedspolitikken skal det præciseres, hvad kommunen vil arbejde for at gøre og til dels allerede gør på ældreplejeområdet. På denne måde handler værdighedspolitikken om ”hvorfor vi gør det, vi gør…”

Værdighedspolitikken handler derfor ikke om, hvad kommunen kan ”tilbyde” den enkelte, men hvad den enkelte har behov for.

Øget livskvalitet
Kort sagt handler værdighedspolitik om, hvordan vi skal være over for hinanden. Det er værdifuldt for alle at få øget livskvalitet. Kommunen arbejder således ud fra en ”rehabiliterende tankegang”, hvor der samarbejdes med borgeren og evt. de pårørende – hvis dette ønskes – om at genvinde og vedligeholde sine færdigheder. Der lægges således også op til et pårørende samarbejde.

Fokuseret indsats omkring demens
Frederikshavn Kommune arbejder aktivt på at styrke udviklingen af kompetencer på demensområdet i sammenhæng med øvrige tilbud på ældre- og sundhedsområdet. Det betyder, at demensindsatsen også skal være mere fokuseret omkring kommunens rehabiliterende tilgang til pleje og omsorg.

Det bemærkes, at det særligt for mennesker med demens er vigtigt, at tekniske hjælpemidler og ny velfærdsteknologi helst skal introduceres og tages i brug så tidligt som muligt. På den måde bliver de en naturlig del af hverdagen, frem for at de først introduceres, når der er et decideret behov for teknologien. Nogle har f.eks. svært ved at tage GPS eller nødkald i brug, hvis demensen er fremskreden.

Værdighedspolitikken indeholder også vigtigheden af frivillige indsatser og netværk, som kommunen betragter som meget vigtige ”medspillere”.

Forebygge ensomhed og isolation
Sociale aktiviteter handler således ikke kun om at bevare færdigheder og dermed livsglæde og livskvalitet. Det handler også om at forebygge ensomhed, kedsomhed og isolation for nogle af de svageste borgere.

Værdighedspolitikken var til politisk behandling i Socialudvalget forleden. Dette udvalg består af formanden Ole Rørbæk Jensen (A), Irene Hjortshøj (A), Karl Falden (A), Tina Elisabeth Nymann (A), Bent H. Pedersen (A), Kasper Sulbæk Lau (DF) samt Helle Madsen(V).

Link til hele værdighedspolitikken. Læs fra side 64 til side 71:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Socialudvalget%202018-2021&date=13-03-2019%2015.15%20-%2017.30&fileName=Referat%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......