d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Endnu et knæfald for privatbilismen

15. marts 2019 - kl.9:24 - af:

Allan Norré Pedersen

Dette indlæg er skrevet af Allan Norré Pedersen, FT –kandidat for SF Frederikshavn Kommune.

Regeringen og DF har indgået en transportaftale, hvor over 80 pct. af de nye projekter er vejprojekter. Samtidig løber DF fra aftalen om Togfonden – selvom en række af de aftalte projekter ikke er gennemført. Det er rigtig dårlig stil, og det bør DF straffes for ved valget.

Den borgerlige transportaftale, som socialdemokraterne formentlig tilslutter sig helt eller delvist, afsætter bl.a. 6,5 mia. kr. til en ny motorvej over Egholm. Det er virkelig hovedløst, fordi aftalepartierne – ud over at smadre øen og dens natur – kan være sikre på, at hver gang de forbedrer vilkårene for privatbilismen, vil den øges, og snart vil der være behov for en 4. forbindelse over Limfjorden.

Placeringen af linjeføringen over Egholm er hovedløs, da denne forbindelse ikke er koblet på E45 nord for fjorden. Dermed er den primært kun gavnlig for de under 40.000 borgere, der bor i Jammerbugt Kommune. Hele den østlige del af Nordjylland får ikke gavn, da Limfjordstunnelen, ifølge Vejdirektoratet, kun aflastes ca. 16 % med en Egholmlinjeføring.

Prisen for forbindelsen er ligeledes særdeles optimistisk. Tallene er fra 2011 og er uden en absolut nødvendig støjdæmpning som ikke er billig. Med en placering meget tæt på beboelse i den vestlige del af Nørresundby og Aalborg, vil vestenvinden bære et lydinferno inden over store del af Aalborg by.

Der er ingen, der forestiller sig, at privatbilismen kan afskaffes, selv om den forurener kraftigt. Privatbilismen er kommet for at blive, bl.a. fordi den er et meget fleksibelt transportmiddel, som også når ud i de egne, hvor den kollektive trafik kun sjældent dukker op.

Det, det handler om, er at begrænse privatbilismen – ikke at afskaffe den. Hvis f.eks. Folketinget vedtog en målsætning om, at i første omgang 25% af al godstransport på vejene blev ført over på skinner, ville der pludselig blive god plads på vejnettet, og nye natur – og miljøødelæggende motorveje, vil vise sig aldeles overflødige.

Udfordringerne med trafikken er i og omkring tunnelen, hvor et tredje rør øst for de nuværende vil være både en billigere og klogere løsning. Den vil aflaste tunnelen med 50 % og samtidigt være billigere, så der kan bruges penge på støjdæmpning. Således at borgerne i den østlige del af Aalborg vil opleve et fald i lydforurening, da udviklingen har gjort at støjdæmpningen er blevet bedre.

Jeg vil arbejde for, at den kollektive trafik får endnu bedre kår, så den bliver et stærkt alternativ til privatbilismen, og jeg vil ikke acceptere, at Nordjylland kobles af elektrificeringen af jernbanenettet. Elektrificeringen skal gå helt til Frederikshavn, og de landsdækkende IC-tog og lyntog skal også i fremtiden have endestation i Frederikshavn og ikke kun i Aalborg eller endnu værre, Århus.

En kommentar til: “Endnu et knæfald for privatbilismen”

  1. Karsten Munk den: 15 marts - 2019 11:05

    Jeg undrer mig også over hvorfor en ny forbindelse skal gå over Egholm. Der bør findes en smartere løsning.

    Igen er det nødvendig at minde læserne om, at det er SF som presser på for grøn omstilling, herunder indførelse af el-biler. Offentlig trafik kommer aldrig til at erstatte privatbilen. El-biler kommer nok i vist omfang til at erstatte benzin og diesel, men antallet af biler vil vokse, dermed også behov for flere veje.

Skriv en kommentar......