d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Arbejdsgruppe skal se på kommunal madservice

15. marts 2019 - kl.8:07 - af:

sportscafeen håndmadder_600x250

Socialudvalget besluttede på møde i oktober i fjor, at der skulle udarbejdes en prioriteret liste over, hvad der bør renoveres i Madservice. Formålet med listen er at få et overblik over, hvad det vil kræve af ressourcer at sikre Madservicens drift på længere sigt.

Dette skal ses i lyset af, at økonomien på området i dag er presset, bl.a. fordi det nuværende kundegrundlag ikke er tilstrækkeligt til at dække de årlige driftsudgifter. Desuden er der øgede udgifter til vedligehold, da Madservicens lokaliteter ikke er renoveret nævneværdigt siden 2007.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Madservice, Ejendomscentret, Center for Sundhed og Plejes Sekretariat, Ældrerådet og Handicaprådet har udarbejdet en prioriteret liste over almindeligt vedligehold, inventar og udstyr, som bør renoveres/udskiftes.

Arbejdsgruppen har valgt at inddele listen i forskellige kategorier for at give et bedre overblik over udfordringerne. Det er bl.a. arbejdsmiljømæssige forhold, renovering med henblik på en 5-årig driftsperiode samt renovering med henblik på en 10-årig driftsperiode.

Udgiften til renovering af Madservice samt de andre mulige udgiftsposter udgør samlet set kr. 4.047.790 kr.

Arbejdsgruppen bag den prioriterede liste ser også muligheder for at tænke i alternative løsningsforslag til Madservicens produktion, set i et perspektiv af den samlede madproduktion i Frederikshavn Kommune.

Social-, sundheds- og kulturdirektøren havde til mødet i Socialudvalget forleden opstillet 4 alternativer, som udvalgets politikere skulle forholde sig til.

Socialudvalget besluttede sig for, at der ikke skal afsættes særlige midler til renovering. I stedet nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder videre med alternative muligheder for driften af Madservice. Det samme har Ældrerådet og Handicaprådet gjort.

Tekst: Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......