d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Handlingsplan for rotte-bekæmpelse

10. marts 2019 - kl.10:13 - af:

rat-1981295_1920

Frederikshavn Kommune har udarbejdet en ny rottehandlingsplan for perioden 2019 til og med 2021. Den har Plan- og Miljøudvalget godkendt på udvalgets seneste møde.

Ifølge lovkrav skal alle kommuner have en rottehandlingsplan, som skal revideres hvert tredje år. Den nye handlingsplan beskriver kommunens indsatsområder i rottebekæmpelsen de næste tre år. Planen bygger videre på de to tidligere planer, hvor det overordnede formål er en effektiv forebyggende bekæmpelse i hele kommunen.

Der er fokus på at reducere giftforbruget, som tidligere i landets kommuner har været for højt, med sekundære forgiftninger (rovdyr) og udvikling af resistens hos rotter i nogle af landets kommuner (ikke Frederikshavn).

Frederikshavn Kommune gør en stor indsats for at følge op med hurtige besøg efter borgerens anmeldelse og yde en bekæmpelse, hvor grundejeren oplyses om de ting, som kan gøres på ejendommen for at forebygge senere rotteforekomster.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse på området, som medfører nye krav til kommunen. Fra 2019 har kommunen indført et beredskab, hvor der også i weekender og på helligdage reageres ”uden ugrundet ophold på rotter i beboelser og andre følsomme steder”.

Center for Park og Vej varetager driften af den kommunale bekæmpelse, og Center for Teknik og Miljø er myndighed.

Bekæmpelsen, som er gratis ved anmeldelserne, finansieres ved 0,050 promille af ejendomsskatten, stigende til 0,06 i 2020. Privat bekæmpelse via sikringsordninger på landbrug m.v. sker for egen betaling.

Grundejere betaler hvert år et årligt beløb på 67 kr. via ejendomsskatten til rottebekæmpelse.

 

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......