d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Vi skal have vendt befolkningsudviklingen

9. marts 2019 - kl.9:42 - af:

Sæby Havn 2017

Vi skal have vendt befolkningsudviklingen! Sådan lyder en af overskrifterne i årsberetning 2018 fra Erhvervshus Nord.

Alvoren ses i, at Frederikshavn Kommune i 2018 for første gang nåede et samlet befolkningstal på under 60.000 – helt præcist 59.987 borgere. Det er et fald fra 2017, hvor der blev registreret 60.140 indbyggere i kommunen og 60.356 indbyggere i 2016. Tilbage i 2012 var tallet endda oppe på 60.775 indbyggere.

Der er flere håndtag til at få vendt udviklingen, lyder den optimistiske melding fra Erhvervshus Nord.

Flere unge skal blive boende. Mange unge rejser ud for at uddanne sig, men de færreste vender tilbage.

”Vi skal derfor arbejde på at skabe attraktive studiemiljøer, der får de unge til at blive boende i studieboliger med tilknyttede grupperum og et stærkt studiemiljø og pendle til deres uddannelse i Aalborg,” lyder det.

Således pendler 2/3 af MARTEC’s studerende fra Aalborg. Så kan man også pendle den anden vej, mener Erhvervshus Nord.

Der skal skabes flere jobs
Erhvervshus Nord ønsker ligeledes at skabe flere jobs. For, som det bemærkes, er der ikke jobs nok, så flytter der ikke nogen hertil.

Endvidere skal der skabes flere uddannelser lokalt. Der skal i langt højere grad etableres uddannelser og uddannelsesinstitutioner med specialiserede fokusområder i overensstemmelse med områdets erhvervsmæssige styrkepositioner.

Der skal også arbejdes på at gøre udenlandske nøglemedarbejdere og deres familie til borgere, og der skal arbejdes for at få den arbejdskraft, som pendler ind til kommunen, til at bosætte sig i kommunen.

Befolkningsfremskrivningen frem mod 2045 viser risikoen for et fortsat fald i indbyggertallet. Med Danmarks Statistik som kilde peger pilen på, at Frederikshavn Kommunen omkring år 2045 når ned på et indbyggertal omkring 57.500.

Samtidig vil alderen stige. Fremskrivningen peger på, at antallet af indbyggere i alderen 65+ vil stige fra nu omkring 15.000 til op imod 19.000 i år 2038.

Antallet af jobs falder
Årsberetningen har også et afsnit om, at antallet af jobs i området falder. I løbet af de seneste 10 år er antallet af jobs faldet fra 21.169 til 18.966 i 2018. ”Vi skal have gang i jobvæksten,” lyder appellen fra Erhvervshus Nord.

Erhvervshuset peger på, at jobvæksten via havnene i Skagen og Frederikshavn er en vigtig brik i jobskabelsen. Der skal arbejdes proaktivt, som det udtrykkes, for at tiltrække internationale virksomheder og investeringer, som kan skabe lokal vækst og jobs.

Der peges også på, at den enkelte virksomhed skal tage ansvar for at skabe jobs, og det hjælper Erhvervshus Nord meget gerne med. Man har tillige en målrettet rådgivning af iværksættere, som alle kan gøre brug af.

I 2018 var der 1.551 udenlandske ansatte i de lokale virksomheder. Kommunen har siden 2015 haft en særlig bosætningskonsulent. De udenlandske ansatte fordeler sig med 1.122 mænd og 430 kvinder. De største brancher er industri (hvor op mod 41 % er beskæftiget), hotel og restauration samt handel. 51 % af de udenlandske ansatte kommer fra Østeuropa – flest fra Rumænien med 341 fuldtidspersoner og 325 fra Polen. 104 af udlændingene er svenskere.

Link til Erhvervshus Nords hjemmeside: http://www.erhvervshusnord.dk/

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......