d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Papiraffald: Spejderne skal stadig samle i Sæby-området

8. marts 2019 - kl.13:03 - af:

Avisindsamling

En særordning for indsamling af papiraffald i gammel Sæby Kommune får lov at fortsætte, så spejderne også fremover kan tjene til foreningskassen. Det har Plan- og Miljøudvalget i dag besluttet.

Der har i mange år eksisteret en særordning for indsamling af papiraffald i den sydlige del af Frederikshavn Kommune, hvor spejderne og andre frivillige foreninger har stået for indsamlingen af flere hundrede tons papiraffald.

– Det er vores indtryk, at indsamlingen af papiraffald betyder meget for foreningernes økonomi, selvom papirmængden er faldende. Hvis én forening springer fra, står en ny straks klar til at tage over, siger Mette Hardam, formand for Plan- og Miljøudvalget.

Der har været rejst spørgsmål om særordningen, og derfor drøftede Plan- og Miljøudvalget sagen i dag, hvor der blev kigget på blandt andet økonomien og udviklingen i affaldsmængden, og udvalget besluttede at fortsætte ordningen uændret.

– Vi er glade for at fortsætte ordningen. Borgerne i den sydlige del af kommunen kan også benytte sig af renovationsordningen og således anvende en papircontainer. Det tilbud benytter cirka 500 husstande i området sig af. Så tilfredsheden med de frivillige foreninger må være stor, forklarer Mette Hardam.

De frivillige organisationer indsamlede i fjor 318 tons papiraffald, hvilket svarer til cirka 15 procent af den samlede papirmængde i Frederikshavn Kommune. Organisationerne er garanteret minimum 569 kr. per ton affald.

Skriv en kommentar......