d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Justering af folkeskolen efter melding fra Christiansborg

8. februar 2019 - kl.12:20 - af:

Saebygaardskolen_600x250

For en uge siden indgik regeringen aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF om justeringer af folkeskolen. Aftalepartierne har vedtaget initiativer, der har til hensigt at sikre bedre vilkår for faglighed, variation i skoledagen, bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse. Det skal gøres ved at udvikle folkeskolen gennem klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen.

Børne- og ungdomsudvalget ser på konsekvenserne for skolerne i Frederikshavn Kommune på udvalgets næste møde den 12. februar.

Meldingerne fra Christiansborg medfører bl.a. for skoleugens længde, at for elever i børnehaveklassen op til 3. klasse bliver skoleugen 2 ¼ klokketime kortere. Det betyder, at det samlede undervisningstimetal i indskolingen bliver sat ned med 90 timer pr. år pr. klassetrin.

Kommuner og skoler kan lokalt vælge at afkorte skoleugen med op til 2 timer på 4.-9. klassetrin. De frigjorte ressourcer kan bruges til to-voksenundervisning, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, talentforløb, turboforløb m.m.

For at gøre plads til konfirmationsforberedelse er det desuden muligt at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1 ½ time på 7. klassetrin. Det skal dog sikres, at der er minimum 2,2 klokketimer til den understøttende undervisning. Elever, der ikke går til konfirmationsforberedelse skal have et frivilligt tilbud om undervisning i tidsrummet, hvor der afholdes konfirmationsforberedelse.

Brugen af § 16 b (om fravigelse af regler vedr. den understøttende undervisning) begrænses, så den fremover kun kan benyttes i indskolingen samt på mellemtrinnet og i udskolingen i specialklasser. Det vil ligesom i dag kræve særlige faglige og pædagogiske begrundelser.

Øget faglighed og kvalitet
Fra skoleåret 2020-21 vil der være et øget antal timer i følgende fag:

  • 30 klokketimer til tysk/fransk på 5. årgang
  • 30 klokketimer til billedkunst på 6. årgang
  • 30 klokketimer til historie på 9. årgang.

Timerne kommer fra understøttende undervisning og bliver konverteret om til ”fagfaglig” undervisning i de 3 fag.

Målet om, at 95 % af al undervisning skal varetages af lærere med linjefagskompetencer, bliver udskudt fra 2020 til 2025.

Om skolebestyrelser gælder fremover, at ved ansættelse af ny skoleleder skal der deltage mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget. Det bliver muligt lokalt at beslutte, at valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen bliver sat ned fra 4 til 2 år.

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......