d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Børnehaven Bispevang ønsker andre lokaler

8. februar 2019 - kl.0:25 - af:

Boernehaven bispevang_600x250

Idrætsbørnehaven Bispevang i Sæby har indsendt ansøgning til Børne- og Ungdomsudvalget om at få godkendelse til at flytte til andre lokaler fra 1. januar 2021.

Sagen er sat på dagsordenen hos Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar.

Børnehaven ønsker at flytte ind i et lejemål i Sæby Spektrum for at opnå bedre rammer for deres idrætsbørnehave og de daglige rammer for børnene generelt. Ansøgningen kommer ind allerede nu, fordi børnehaveflytningen har indvirkning på det større projekt ”Sæby Spektrum” ved Sæby Fritidscenter, som er undervejs.

Børnehaven har 44 børnehavepladser og er en selvejende børnehave med driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune. Ansøgningen går alene på at flytte til et lejemål i andre lokaler. Der ændres ikke på antal pladser eller indholdet i tilbuddet i øvrigt. Dermed er budgettet til børne- og personaleudgifter i Idrætsbørnehaven Bispevang ikke påvirket af flytteønsket.

De forøgede ejendomsudgifter i 2021 bliver i alt 341.951 kr., når udgangspunktet er investeringsleje over 20 år. Hertil kommer en engangsudgift i 2021 til depositum på i alt 37.475 kr.

Børnehaven har i ansøgningen beskrevet, at øvrige flytteomkostninger (fx etablering af udendørs legeplads, udgifter til flytning, anskaffelse af indendørs legeredskaber, persienner/gardiner og diverse inventar) forventes at kunne betales af børnehaven, da der forudses et provenu ved salg af den nuværende ejendom.

Under forudsætning af, at alle engangsudgifter ved flytningen kan afholdes af børnehaven, er den ekstra udgift for Børne- og Ungdomsudvalget de forøgede ejendomsudgifter. For at finansiere den inden for Center for Børn og Skoles budgetramme, vil den eneste mulighed være at tage beløbet fra budgettet til driften af dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler flytningen under forudsætning af, at dagtilbudsområdets ejendomsudgifter til Idrætsbørnehaven Bispevangs lokaler forbliver uændrede i forhold til budget 2021 samt sender svarbrev til børnehaven med udvalgets beslutning.

Link til opstilling af de økonomiske rammer – scroll til disse 13:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget%202018-2021&date=12-02-2019%2015.30%20-%2018.30&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......