d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"



Ørnedalsbanen er en del af Sæbys DNA

7. februar 2019 - kl.10:39 - af:

IMG_5637_600x250

Der var ingen tvivl blandt de ca. 150 fremmødte, da håbet om at bevare Ørnedalsbanen var sat til debat onsdag aften på et udvidet klubmøde i Frederikshavn Sæby Auto Sport. I flere tilfælde blev det pointeret, at Ørnedalsbanen er en del af Sæbys DNA.

Ørnedalsbanen, som Frederikshavn Sæby Auto Sport står bag, er løbet ind i et alvorligt problem. Man har i alle årene lejet jorden, hvorpå banen ligger, af familien Arenfeldt. Den nuværende ejer, Hans Arenfeldt, ønsker imidlertid at anvende området til andet formål; derfor er klubbens lejekontrakt sagt op med udgangen af 2020, og banen risikerer således at blive sløjfet.

Efter velkomst ved klubbens nye formand, Camilla Hegelund Andersen, fortalte nogle af de ”gamle” koryfæer som Kurt Nielsen, Aage Gøgsig og Aksel Christensen om klubbens udvikling gennem årene siden starten i 1956. Det stod lysende klart, hvilken ildhu, entusiasme og sammenhold, der har været lagt i det frivillige arbejde med klubben og de mange løb, årene har budt på.

Allerede forud for Ørnedalsbanen var der en ”forløber”, da Frederikshavn Motor Sport i 1950 etablerede en bane til speedway på byens gamle stadion. Her kunne der være op til 6.000 tilskuere, og der kørtes løb frem til 1955. Ørnedalsbanen har i dag en rundbane på næsten 400 m med en overflade af slagger og jord.

Borgmesters appel til offentligheden
Flere af Byrådets medlemmer var til stede ved mødet, der blev afviklet i en særdeles sober tone til trods for de ”tunge skyer”, som omgærder Ørnedalsbanens fremtid.

Borgmester Birgit Stenbak Hansen ridsede op, at der er tale om en ejer af jordstykket, der har lov at disponere, som han ønsker. Kommunen har i første omgang hjulpet med et tilskud til klubben på 37.500 kr. til en ingeniørrapport om muligheder for anlæg af en bane et andet sted i kommunen, og hun lovede, at kommunen også er klar med bistand, hvis der skal beregninger af støjzone.

Birgit Hansen rettede en kraftig appel til offentligheden om, at hvis nogen måtte have et større jordstykke, som ikke bruges, og som kunne egne sig, så fremkommer med et tilbud, så klubben kan overleve og videreføres.

Birgit Hansen havde noteret sig, at der i forudgående debatter har været talt om muligheden af ekspropriation af jordstykket med Ørnedalsbanen. Det er kommunen ikke klar til.

”Vi skal huske, der er tale om en ejers ret til sit jordstykke; det skal respekteres, og det kan man ikke bare tage væk. Ejendomsretten er ukrænkelig og noget af det sværeste at skride til. Der er planlov m.v., og der vil meget hurtigt gå juristeri i spørgsmålet. Og må vi overhovedet ekspropriere? Vil det da være til gavn for almenvældet? Det står mellem en ejer og en lejer – ikke kommunen og en forening!”

”Jeg ved, banen og klubben betyder så meget for så mange; det skærer i hjertet, hvis den nedlægges, og det vil være vanskeligt at etablere en bane et andet sted,” lød det fra borgmesteren, som blev suppleret med samme holdning af Venstres byrådsmedlem, Anders Broholm.

Ros for sober debat
På vegne af Sæby Erhvervsforening – og i denne sammenhæng også handelsstandsforeningen og turistforeningen – kom Kim Müller med et længere indlæg, som tog udgangspunkt i den masterplan, der for et par år siden blev udarbejdet for Sæby-området. Her blev der efterfølgende fra politisk side ydet millionstøtte til udvikling af bl.a. havnen.

Kim Müller fortalte, at han har deltaget i møder med bl.a. borgmesteren og kommunaldirektøren om Ørnedalsbanen, og han har desuden haft kontakt til ejeren Hans Arenfeldt og bl.a. forelagt muligheden for at mageskifte jord.

Müller roste klubbens medlemmer for en meget sober debat, lige siden det blev kendt, at klubben blev sagt op. ”I har intet negativt sagt i debatten,” lød det.

Han pegede på, at man ikke må se bort fra den afledte økonomiske effekt af de folk, klubben trækker til. Beregninger viser, at de genererer mellem 3 og 6 mio. kr. ud i butikkerne. Men Kim Müller måtte samtidig konstatere, at det pt. ser ud som en realitet: der er ikke andre steder at anlægge en ny bane!

Vi må sammen kæmpe kampen
”Handelen, turismen og erhvervslivet kan ikke undvære motorbanen; det er noget af byens DNA. Måske kan der laves større udendørs events. Vi må sammen kæmpe kampen. Vi vil gå i tæt dialog med politikerne. Vi kan ikke undvære motorsportsklubben,” understregede Kim Müller, der også lige mindede om, at Sæbygaard for år tilbage nød godt af en økonomisk håndsrækning fra et stort antal sponsorer på Sæby-egnen.

Inderligt håb om en løsning
En af aftenens deltagere var formanden for DASU (Dansk Automobil Sports Union), Henrik Møller Nielsen. Denne forklarede over for Sæby Avis, at han nærede et inderligt håb om, at man kunne bevare en fortsat velfungerende bane og klub i området. Nærmeste bane skal man helt til Hobro for at finde. Han karakteriserede klubben i Sæby som en meget aktiv klub, og han håbede inderligt, der i sidste ende kan findes en fornuftig løsning – allerhelst med videreførelse af Ørnedalsbanen.

Måske en kattelem
Umiddelbart før mødets afslutning kunne et par tilhørere med tæt kontakt til klubben fortælle om kontakt med Hans Arenfeldt.

Den ene var således netop blevet ringet op på telefon, og det forlød, at hvis der var kommunal opbakning, åbnede der sig mulighed en ”kattelem” for at videreføre klub og bane i 2021.

Facts om Ørnedalsbanen
Om Ørnedalsbanen kan nævnes, at der i 1956 ved medlemmers frivillige arbejdskraft blev anlagt en ny bane i den sydvestlige udkant af Sæby nær herregården Sæbygaard.

Der har gennem årene været kørt motocross, speedway, langbane, autocross og folkerace. Uden om speedwaybanen lå en jordbane med en længde på over 700 m – nærmest udformet som et parallelogram med kurver. Åbningsløbet fandt sted den 10. juni 1956 med deltagelse af 36 kørere. Sæbys daværende politimester erklærede banen fpr åbnet, flagene blev hejst og nationalmelodien spillet.

I årene omkring 1977-78 træffer man på så navnkundige kørere som Ole Olsen, Hans Nielsen og Ivan Mauger.

De seneste år har klubben i gennemsnit fostret ca. 5 unge talenter, som er blevet danmarksmestre.

Link, hvis man vil læse mere om Frederikshavn Sæby Auto Sport: www.fsas.dk

Tekst og fotos: Per Rye

IMG_5638 kopier

IMG_5634 kopier

Skriv en kommentar......