d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Hvilke skoler skal have del i ekstra 4 mio. kr.?

7. februar 2019 - kl.8:20 - af:

saeby skole_600x250

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet medio januar de indkomne ansøgninger til de 4 mio. kr., der er afsat i budgettet til investeringer på folkeskoleområdet.

Udvalget besluttede dengang, at administrationen ud fra en faglig vurdering skulle lave en prioriteret rækkefølge. Center for Børn og Skole har nu i samarbejde med skoledistriktslederne foretaget en sådan prioritering af de indkomne projekter.

Prioriteringen er på dagsordenen for næste møde i Børne- og ungdomsudvalget den 12. februar. På forhånd står det klart, at der samler er indsendt ønsker, så beløbet kommer et godt stykke over 4 mio. kr. Nogle ønsker vil derfor næppe blive imødekommet.

Prioriteringen er udarbejdet ud fra følgende kriterier: Større sum til få projekter, Læring til det samlede skolevæsen, ”Faglig” viden om hvad der virker, Den nuværende kontekst, Effekt kort/lang sigt (forventet) samt Ændret praksis i eksisterende ramme. Kriterierne er opstillet i tilfældig rækkefølge.

Link til opstilling af alle projekter i prioriteret rækkefølge – det fremgår samtidig, hvilke projekter, som ikke har opnået en prioriteret indstilling – scroll til siderne 5-9:

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget%202018-2021&date=12-02-2019%2015.30%20-%2018.30&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......