d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Vindmøller ved Østkystvejen til ny politisk drøftelse

4. februar 2019 - kl.8:26 - af:

Vindmoeller1_600x250

Plan- og Miljøudvalget skal på udvalgets næste møde den 5. februar endnu engang drøfte en eventuel tilladelse til opstilling af vindmøller nær og ved ejendommen ”Kraglund” på Østkystvejen / Ørtoftvej / Grønhedevej nær Sæby.

Ansøgningen indeholder mulighed for opstilling af 3 vindmøller på 150 m på ejendommen Østkystvejen 4, 1 vindmølle på 150 m på ejendommen Ørtoftvej 13 (begge ejendomme tilhørende ansøger) samt 1 mølle på 107-150 m eller alternativt 107-125 m på ejendommen Grønhedevej 10. Herudover indeholder ansøgningen yderligere mulighed for 1 vindmølle på 107-125 m på ansøgers ejendom Ørtoftvej 13, Sæby.

Plan- og Miljøudvalget besluttede i starten af april 2017, at udvalget først ville tage stilling til igangsætning af planlægning for ansøgning om opsætning af vindmøller, når der forelå en aftale om nedtagning af allerede eksisterende ældre vindmøller i området.

Krav om forhandlingsvilje
Udvalget forudsatte således dengang, at der skulle udvises forhandlingsvilje fra begge parter i sagen. I oktober 2017 traf udvalget afgørelse om ikke at igangsætte ny planlægning. Afgørelsen er efterfølgende påklaget til Planklagenævnet af ansøger. Der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen.

Den nye ansøgning indebærer mulighed for, at der tillades opsætning af vindmøller i forskellige højder, da de to ejere skal kunne udføre deres eget projekt og beslutte møllehøjden uafhængigt af hinanden. Samtidig indeholder ansøgningen dog også forhold, der vil kræve nærmere afklaring med ansøger i den evt. videre proces.

Nye møller før ældre nedtages?
Da det i den nye ansøgning forudsættes, at de to ejere kan opsætte møller uafhængigt af hinanden på forskellige tidspunkter, vil der stadig kunne opstå en situation, hvor der opsættes nye møller uden alle eksisterende ældre møller nedtages.

På denne baggrund ønskes det at få en politisk tilkendegivelse af, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet under nye rammeforudsætninger.

Plan- og Miljøudvalget skal således forholde sig til, om de politisk forankrede forudsætninger omkring enighed parterne imellem, samt krav om ikke at fravige kommuneplanens retningslinje omkring de eksisterende mindre møller, ønskes ændret.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget drøfter ansøgningerne med henblik på stillingtagen til, om udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med projektet.

Tekst: Per Rye

 

 

 

2 kommentarer til: “Vindmøller ved Østkystvejen til ny politisk drøftelse”

  1. Karsten Munk den: 4 februar - 2019 10:45

    Teoretisk spørgsmål–må jeg placere en 150 meter høj vindmølle på det grønne område ved Jernkilden?

    Hvor går grænsen for vindmøller på land, og privatpersoners interesse i salg af strøm

  2. Per Rye den: 6 februar - 2019 16:37

    Plan- og Miljøudvalget har på møde den 5. februar besluttet følgende: Udvalgets afgørelse fra 2017 fastholdes, og Planklagenævnets afgørelse afventes.

Skriv en kommentar......