d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Turisme: “Venstre ønsker andre muligheder undersøgt”.

25. januar 2019 - kl.0:03 - af:

Peter-Sørensen-10

Økonomiudvalget skulle i går tage stilling til oprettelse af nye destinationsselskaber indenfor turismen, og borgmesteren lægger ikke skjul på, at hun ønsker en alliance med Aalborg, Brønderslev og Læsø kommuner i en såkaldt Østkystalliance.

Venstre mener ikke at den model er den rigtige, og bad derfor Økonomiudvalget om at udarbejde et scenarie med Frederikshavn Kommune som selvstændigt destinationsselskab.

Venstre mener selvfølgelig ikke at vi skal sige nej til samarbejde med andre, men vi ønsker at beholde friheden til at vælge disse samarbejder fra sag til sag og på områder hvor vi ikke står så stærkt. På samme måde mener vi selvfølgelig, at vi skal være åbne for at samarbejde med andre som søger vores hjælp.

Essensen i Venstres forslag er, at vi ikke ønsker at afgive suverænitet (pantsætte vores frihed) til andre kommuner, som ex. i “Østkystalliancen” hvor det må formodes at vores ideer/ønsker kan komme i mindretal, såfremt de øvrige mener andre tiltag bør prioriteres højere.

Borgmesteren har udtalt, at regeringen har besluttet at der SKAL oprettes 15-25 destinationsselskaber nationalt. Dette er en fejlagtig opfattelse, idet loven ikke skriver noget som helst om hverken antal af destinationsselskaber eller om at disse ikke kan bestå af en enkelt kommune alene.

For at runde af var beslutningen på Økonomiudvalgets møde i går, at sagen sendes tilbage til yderligere behandling som bla. opstiller fordele og ulemper ved hhv. Østkystmodellen og modellen hvor vi vedbliver at være en selvstændig turistdestination.

Desuden bør juraen også undersøges nærmere, idet Turisthus Nord er medlemmernes forening/selskab, og derfor er det vel medemmerne som til syvende og sidst skal bestemme fremtidige alliancer og samarbejder de vil indgå i?

Venstre i Frederikshavn Kommune

Skriv en kommentar......