d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Bygningsmæssige ændringer på børneområdet

12. januar 2019 - kl.9:54 - af:

parat_til_hjertestart_boern_600x250

På dagsordenen for næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. januar er et punkt med overskriften ”Status på bygningsmæssige ændringer i børneområdet 2018. Det vedrører især Dybvad og Hørby.

I beskrivelsen til punktet fremgår det, at på Børne- og Ungdomsudvalgets område har de bygningsmæssige ændringer for børnehaver og skoler siden 2015 været rammesat via beslutninger om bygningsmæssige ændringer i Bæredygtigt Børneområde.

I 2018 har ændringerne konkret omhandlet færdiggørelse af de gamle bygninger ved Børnehuset Sættravej i Sæby og ombygninger på Ravnshøj Skoleafdeling dels til skolen dels til indflytning af Børnehuset Troldehøj på skolen. Dermed er børnehavens gamle adresse blevet frigjort.

Der er bl.a. blevet ombygget og indrettet til 0-2 års pladser i Hørby Børnehus.

En del af planen i 2018 var desuden etablering af 0-2 års pladser ved Dybvad Børnehave. Denne proces er endnu ikke blevet fysisk igangsat. Kommunens ejendomscenter har jf. Økonomiudvalgets beslutning fra 2014 gjort opmærksom på, at antallet af kvadratmeter på skoleafdelingen i Dybvad i forhold til elevantallet nu giver muligheder for at spare ejendomsudgifter, hvis børnehaven fx flyttes ind i skolens lokaler.

Det undersøges derfor i øjeblikket, om Dybvad Børnehave inklusiv nye vuggestuepladser kan flyttes ind på Hørby-Dybvad Skoleafdeling i Dybvad i stedet for at udbygge de nuværende børnehavelokaler med plads til vuggestuebørn. Dagtilbuds- og skolebestyrelsen i Distrikt Syd har i den forbindelse henvendt sig til Børne- og Ungdomsudvalget for en drøftelse af fremtiden. Dette møde mellem de to bestyrelser og det kommunale udvalg blev afholdt umiddelbart før jul.

I 2018 har Dybvad Børnehave haft et gennemsnitligt pladsantal på 36,7 børnehavepladser og Hørby 20 børnehavepladser. For de yngste (0-2-årige) har gennemsnitsbelægningen i 2018 i Dybvad været i alt 25 pladser tilsammen i dagpleje og private pasningsordninger. I Hørby i alt 15 pladser i henholdsvis vuggestue, dagpleje og private pasningsordninger.

I området er der næsten ingen venteliste, og Center for Børn og Skole vurderer, at belægningen for 2019 bliver lidt lavere end for nuværende.

Tekst: Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......