d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"4 millioner skal prioriteres på folkeskoleområdet

11. januar 2019 - kl.10:50 - af:

skoleelever

På næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget skal politikerne tage stilling til en prioritering af 4 mio. kr. fordelt inden for folkeskoleområdet i Frederikshavn Kommune.

Alle 4 distrikter samt Center for Center for Børn og Skole er indstillet til at komme i betragtning.

Det kan bl.a. nævnes, at i skoledistrikt syd indstilles projektet ”Viden-producerende Skole” til at modtage 1,7 mio. kr.

Denne aktivitet omfatter medarbejdere fra Stensnæs og Hørby skoleafdelinger, der har arbejdet i projektet. De skal ud i distriktet og agere videnpersoner og skubbe på ny læring hos medarbejderne. Målgruppe er indskolingen på Hørby, Stensnæs, Sæby og Torslev Skoleafdelinger.

Dernæst indgår mellemtrinnet på Stensnæs, Sæby, Torslev, Dybvad og Sæbygård skoleafdelinger. Effekten forventes at blive, at der skabes bedre trivsel og læring hos den enkelte elev og den samlede elevgruppe. Undervisnings- og fritidsmiljøer arbejder endnu mere inkluderende, og man vil understøtte indsatsen med at skabe en kultur, som er centreret omkring elevernes læring.

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget på mødet beslutter, hvilke projekter der skal have del i 4 mio. kr. puljen.

Link hvor der kan læses mere om projekterne (punkt 3):
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget%202018-2021&date=15-01-2019%2015.30%20-%2018.30&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......