d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Foredrag om Danske Slægtsforskere i Manegen

9. januar 2019 - kl.9:43 - af:

Kirsten Sanders 5 kopier

Saltlandets Historiske Forening For Sæby og Omegn afholder orienteringsmøde om foreningen ”Danske Slægtsforskere”, i Manegen, Rådhuspladsen 2, i Sæby, tirsdag den 15. januar kl. 19, det sker i samarbejde med Slægts- og Lokalhistorisk Forening i Frederikshavn.

Ved du hvem du er? Er titlen på en række populære TV-programmer, som har medvirket til at gøre slægtsforskning til en meget populær hobby. Kirsten Sanders ved hvem hun er. Hun er selv aktiv slægtsforsker med en privat database på over 20.000 personer, og hun underviser også i slægtsforskning.

Kirsten Sanders, formand for Danske Slægtsforskere, orienterer om foreningen og dens aktiviteter med særligt fokus på de områder, der berører lokalforeningerne og deres medlemmer.

Kirsten er tidligere formand for SSF og en af hovedkræfterne bag sammenslutningen af SSF og DIS-Danmark.

Hendes aner kommer fra næsten hele Danmark med gode og dybe rødder i den sjællandske muld, i Aarhus (Øvle-slægten), i Ribe (Anders Sørensen Vedel) samt i Biersted og Aaby.

Der er gratis adgang for alle

Orientering om foreningen Danske Slægtsforskere :
Danske Slægtsforskere – hvad, hvem og hvorfor.

Danske Slægtsforskere er en landsdækkende organisation bestående dels af ca 7.500 direkte medlemmer, dels af 40 lokalforeninger rundt i hele Danmark.

”Vi repræsenterer slægtsforskere i Danmark over for Rigsarkivet, hvilket vi gør ved et proaktivt samarbejde med Rigsarkivets forskellige afdelinger, samt ved at deltage i de forskellige brugerråd og i Kildeindtastningskomiteen, ligesom vi laver arrangementer sammen med Rigsarkivet rundt om i Danmark. Derudover giver vi input til Rigsarkivet med ønsker til fremtidige indskanninger og promoverer og deltager i Rigsarkivets crowdsourcingprojekter.

Vi styrker slægtsforskning i Danmark, individuelt fx ved at udsende bladet Slægtsforskeren med mange gode temaartikler til vores medlemmer, ved at sørge for at skanne og tilgængeliggøre slægts-, lokal- og personalhistorie via bibliotek.dis-danmark.dk, ved at stille slægtsforskningsrelaterede hjemmesider til rådighed på www.slaegt.dk og ved at stille lagerplads til rådighed for medlemmernes slægtsforskningsmateriale, inkl. gedcom-filer.

Endvidere støtter vi de tilknyttede lokalforeninger på flere måder, fx ved at lokalforeningen får et årligt aktivitetstilskud, ligesom Danske Slægtsforskere udarbejder forskelligt materiale, som kan anvendes til hvervekampagner. I forbindelse hermed tilbyder Danske Slægtsforskere at bidrage med annoncering og invitation af personer med slægtshistoriske interesser i nærområdet. Endvidere tilbyder Danske Slægtsforskere gratis kontingentopkrævning og medlemsregistrering, samt gratis hjemmesideplads på www.slaegt.dk til lokalforeningens hjemmeside.

Vi driver hjemmesiden www.slaegt.dk, hvor medlemmerne kan tilgå en lang række værktøjer, udarbejdet af eller stillet til rådighed for Danske Slægtsforskere, fx indskannede eller indtastede kildematerialer, diverse vejledninger og hjælpematerialer. Herudover er der på hjemmesiden et særdeles velfungerende Forum, hvor man kan få hjælp til tydning af tekster eller til at finde drilske aner. Vi er også på facebook, dels med gruppen ”Slægtsforskning”, dels med Danske Slægtsforskeres egen facebookside.

Et individuelt medlemskab af Danske Slægtsforskere koster 250 kr om året. Det er gratis for en forening at tegne partnerskabsaftale med os”, fortæller Kirsten Sanders, formand for Danske Slægtforskere.

 

Skriv en kommentar......