d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Regulativer for vandværker godkendt af kommunen

7. januar 2019 - kl.0:58 - af:

byraadet_logo_1_600x250

Byrådet i Frederikshavn Kommune har godkendt regulativer for vandværkerne i kommunen. Det sker i henhold til Vandforsyningslovens § 55.

Regulativerne fastsætter de nærmere regler for forholdet mellem Vandforsyningen og dens forbrugere.

Regulativerne er udarbejdet på baggrund af vejledningen ”Normalregulativ for almene vandforsyninger” fra Naturstyrelsens fra maj 2014.

En række af kommunens vandforsyninger har udarbejdet et fælles regulativ for levering af vand fra Frederikshavn Vand A/S og vandværkerne i Dybvad, Rugtved Fælled, Præstbro, Skærum, Try, Thorshøj, Understed og Østervrå.

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget til og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere – eventuelt på særlige betingelser.
De øvrige 2 vandforsyninger i kommunen, Ravnshøj og Ålbæk Vandværk, har udarbejdet egne regulativer.

Såfremt man ønsker at indgive en klage over regulativet, skal dette ske inden udgangen af januar måned.

Hele regulativet kan læses via dette link:
https://frederikshavn.dk/media/10609/5-februar-2019-faelles-regulativ-frederikshavn-vand-dybvad-rugtved-faelled-praestbro-skaerum-try-thorshoej-understed-og-oestervraa.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......