d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"”Rolykke” i Sæby foran større ombygning

4. januar 2019 - kl.9:19 - af:

Rolykke

Ejendommen ”Rolykke” – beliggende Rolykkevej 12 i Sæby – har gennem en årrække været ejet af Forsvaret, som har anvendt bygningen til hjemmeværnsgård/kontor.

Ejendommen ligger ud mod Aalborgvej med Sæbygård Skov mod vest – lige syd for Sæby Å. Bygningen er på grund af bygningens arkitektur og kulturhistorie registreret med en bevaringsværdi på 2.

Ejendommen har nu skiftet ejer, og de nye ejere ønsker at anvende den bevaringsværdige bygning, dels til egen bolig, dels til pensionat og dels til lager for familiens web-shop. Ved siden af den bevaringsværdige bygning ønskes mulighed for at bygge et mindre antal skure/garager til gæsternes cykler og motorcykler med værelser i tagetagen.

Ejendommen har indtil nu ligget inden for kommuneplanens rammeområde, som er udlagt til rekreativt område i landzone, hvor der ikke er mulighed for boliger.

Ejerne har derfor udarbejdet et udkast til en ny lokalplan, som bl.a. overfører ejendommen fra landzone til byzone. Lokalplanforslaget rummer – ud over en regulering af den bevaringsværdige bygning – mulighed for at bygge udlejningsværelser samt skure til cykler mv. på op til ca. 250 m². Planlægningen blev igangsat på Plan- og Miljøudvalgets møde den 4. september 2018, hvor der dog blev lagt vægt på, at der ikke kunne bygges nyt.

Sammen med lokalplanudkastet har forvaltningen udarbejdet et udkast til kommuneplantillægget, som udlægger området i en ny kommuneplanramme, der kan anvendes til boliger, et antal værelser til kortvarigt ophold samt lagerrum til en web-shop. Der må ikke etableres en butik inden for lokalplanområdet jf. detailhandelsplanlægningen.

Det er en politisk beslutning, om projektet skal nyde fremme i den forelagte form, og om planforslagene skal fremlægges i en offentlig høring på 8 uger. Dette ønske betyder, at planerne skal forelægges Plan- og Miljøudvalget til afgørelse. Udvalget har sagen på dagsordenen for næste møde den 8. januar.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler at godkende forslag til lokalplan ”Rolykke” samt forslag til Kommuneplantillæg, som begge skal offentliggøres i 8 ugers høring.

Link til lokalplanforslaget – se fra side 89 og frem:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%202018-2021&date=08-01-2019%2015.00%20-%2019.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

 

En kommentar til: “”Rolykke” i Sæby foran større ombygning”

 1. Karsten Munk den: 4 januar - 2019 18:22

  Der er en meget detaljeret lokalplan for bygningen Rolykke og området omkring denne.
  Citat: ” Lokalplanen muliggør at ejendommen Rolykke gendannes til pensionat og
  beboelse. Herved genskabes et kulturmiljø med rekreative værdier og bosætning,
  der samtidigt bevarer både bygning og kulturarv.” citat slut.

  Det glæder mig, at både ejer af Rolykke, og kommunen ønsker at bevare kulturmiljø, og hvis der skal opføres nye bygninger på grunden, at det sker nænsomt, i samme byggestil som nuværende hovedbygning.

  Jeg tillader mig at vende tilbage til sagen om Sæby mølle og stemmeværket. Kan man ikke få kommunen til at se lige så striks på de rekreative værdier og kulturmiljøet dernede? og sørge for at der ikke pilles ved stemmeværket. Man påstår selve stemmeværket ikke er fredet eller fundet bevaringsværdig. Der burde være lige så store restriktioner på ændring af møllen som Rolykke.
  Sæby mølle og stemmeværket er langt ældre end Rolykke, og har da meget større kulturværdi, som vidnesbyrd om byens opblomstring.
  Der er da nok flere turister, som beundrer, og fotograferer møllen, end der stopper op ved Rolykke.
  http://www.saebyavis.dk/2017/02/27/faunapassage-i-saeby-aa-det-vil-vaere-synd-for-vandmoellen/

  Hvis det er så magtpåliggende for kommunen at bevare Rolykke og naturen rundt om, kan man ikke tillade sig at rive stemmeværket ned, så vi ender med en lille grim bæk, hele vejen ned gennem byen, måske med store kunstige spunsvægge på begge sider for at kompensere for den nuværende vandstand.

Skriv en kommentar......