d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Havvindmøller et skridt nærmere en realitet

19. december 2018 - kl.0:30 - af:

Vindmoeller_600x250

På det ekstraordinære byrådsmøde, hvor Byrådet skulle drøfte planer om opstilling af 5 meget høje havvindmøller ud for Frederikshavn – og en af møllerne tæt på Hirsholmene -, besluttede et flertal på 20 byrådsmedlemmer at gå ind for, at der arbejdes videre med planerne. 9 byrådsmedlemmer var imod.

Socialdemokratiet fremsatte følgende forslag, som blev sat til afstemning som det mest vidtgående: ”Frederikshavn Byråd anbefaler forslaget om at rejse møller ud for Frederikshavn og meddeler klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt, at man ikke gør indsigelse imod iværksættelse af en forundersøgelsesfase vedr. etablering af havvindmøller ud for Frederikshavn Havn. Byrådet medsender resultatet af den høring af borgere og erhvervsliv, som er gennemført.”

Socialdemokratiet, SF og Konservative stemte for, mens Venstre, DF og Enhedslisten gik imod.

Venstre fremsatte ligeledes et forslag, som imidlertid bortfaldt og kom dermed ikke til afstemning. Det lød: ”Byrådet i Frederikshavn Kommune gør indsigelse i forhold til opstilling af kystnære vindmøller tæt på Frederikshavn By og Hirsholmene. Byrådet finder, at en placering så tæt på land ikke er hensigtsmæssig. Byrådet tilslutter sig ønsket om en grøn omstilling i Danmark og opfordrer derfor Ministeren til at afsøge mulighederne for at etablere testcenter og vindmøller længere ude på havet. En sådan placering vil Byrådet stille sig positiv overfor. Ministeren gøres opmærksom på, at særligt fiskeriets interesser skal tages i betragtning ved en ny placering.”

Kommunalbestyrelsen har indsigelsesret, men et klart flertal siger altså nu ja til en indstilling til klima- og energiministeren, som derefter træffer den endelige afgørelse om, i hvilket omfang der skal arbejdes videre med mølleplanerne.

Virksomheden European Energys ønsker at etablere et demonstrations- og testsite for havvindmøller ud for Frederikshavn, budgetteret til ca. 600-750 mio. kr. European Energy har ansøgt Energistyrelsen om en forundersøgelsestilladelse. Ved havvindmølleprojekter er det Energistyrelsen, der er myndighed.

En forundersøgelsestilladelse vil give ret til, at der kan laves specifikke undersøgelser af lokaliteten, hvor der skal opstilles møller. Derefter skal ansøgeren udarbejde en såkaldt forundersøgelsesrapport. Denne rapport skal bl.a. indeholde en vurdering af projektets påvirkning af miljøet – en såkaldt VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen for vindmølleprojekter på søterritoriet bliver fremlagt i offentlig høring, hvor offentligheden (herunder kommunen) har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger.

Tekst: Per Rye

 

 

En kommentar til: “Havvindmøller et skridt nærmere en realitet”

  1. Karsten Munk den: 19 december - 2018 14:05

    Hvis vi kunne skrue tiden tilbage til før de obligatoriske høringer og borgermøder, og spørge hvad byrådet mente dengang, hvad ville svaret så være ?

    Min fornemmelse er at beslutningen om et JA var truffet for længe siden, og at de seneste måneders tovtrækkeri kun har været spil for galleriet.

    Borgmester Birgit Hansen roste personlig mig for at møde op i Det Musiske Hus og give min mening til kende, og sagde det var hendes fornemste opgave at lytte til befolkningen, for og imod.

    Hun lytter men ændrer ikke holdning til mølleplanen. Hvor skal jeg så ændre holdning fra nej til ja ?

Skriv en kommentar......