d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Hvad mener Socialdemokraterne om de kystnære Havvindmøller?

8. december 2018 - kl.9:02 - af:

Bjarne Kvist Fotograferet i Åbybro

Redaktionen har modtaget dette indlæg fra Bjarne Kvist, Gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Frederikshavn.

Det er et ganske naturligt spørgsmål at stille, set i lyset af den store interesse for projektet i vores kommune.

Byrådet skal mandag den 17. december tage stilling til, om der skal gøres indsigelse imod de fem møller ud for Frederikshavn.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe bakker op om testmølleprojektet, som siden de første planer er justeret ned fra seks til fem møller, ligesom højden er blevet justeret nedad.
“Vi har været igennem en proces med to borgermøder og et fint fokus fra medierne. Det har, sammen med muligheden for skriftlige indsigelser som mange har benyttet sig af, sikret at alle har kunnet komme til orde. Det er tydeligt at der er stærke holdninger både for og imod møller” siger gruppeformand Bjarne Kvist og fortsætter “ men i lyset af den grønne omstilling og vores status som energikommune, har vi besluttet at vi ikke vil lægge sten i vejen for projektet. Vindmøller er væsentlige i bestræbelserne på at forhindre den globale opvarmning”
Næste skridt i processen er, at Staten skal afklare, om naturen ved møllerne vil blive påvirket uforholdsmæssigt meget. Det gøres ved en statslig styret VVM- proces (Vurdering af virkning på miljøet)

“ Folketingets politikere på tværs af hele det politiske spektrum arbejder for et fossiltfrit Danmark inden for de næste 20-25 år.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe mener, at alle må bidrage til den fortsatte udvikling af Danmarks klimaindsats. Testområdet vil være et væsentligt bidrag hertil” udtaler næstformand i den socialdemokratiske gruppe, Anders Brandt Sørensen og fortsætter, “Det betyder ikke, at indsigelserne fra borgerne bliver arkiveret lodret. De vil blive sendt med til ministeren. Det, mener vi, er det demokratisk rigtige.

Den ansvarlige minister skal se nuancerne i debatten i Frederikshavn Kommune og det er ministeren, der træffer den endelige beslutning.

En kommentar til: “Hvad mener Socialdemokraterne om de kystnære Havvindmøller?”

 1. Karsten Munk den: 8 december - 2018 14:44

  Det er ikke unormal, at Jorden slår et slag med halen, hvor temperatur og kemiske forbindelser ændrer sig i universets cyklus. Sådan har det været fra starten.
  Påstanden om at dette er menneskabt bunder i ren politisk magtspil, hvor glorie-pudsere vil stå som verdens frelsere. Grøn energi tilhængere, som Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune, bruger det her som springbræt til at plyndre befolkningen med nye afgifter.
  Venstreregeringen kom med en vild trussel om at alle nye biler fra 2030 skal køre på el. Planen var at mindst 1 million biler til den tid er elbiler. I går strandede forhandlinger om afgifter, resultatet er ubetydelig justering af registreringsafgift og man snakker om måske 1000 nye elbiler i nærmest fremtid.
  Store dele af verdens politikere er gået co2 amok. Man kan ikke åbne et medie uden co2 nævnes som den store synder.
  Begrebet global opvarmning er opfundet af utroværdige mennesker som Al Gore, der pisker en stemning op for at fremme deres særinteresser.
  Kilde: strandmøllen.dk ” Planter optager CO2 igennem bladene som en del af deres respiration (fotosyntese). Faktisk vil man i langt de fleste blomstrende kulturer kunne se en markant virkning ved at dosere CO2. Det ses blandt andet i form af flere blomster, flere sideskud og kortere kulturtid. Derfor kan CO2 tilførsel være en vigtig fakta når du som gartner ønsker højere produktivitet og bedre konkurrencedygtighed.”

Skriv en kommentar......