d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"SæbyScenen søger lån til grund og renovering af Skovlyst

7. december 2018 - kl.8:31 - af:

skovlyst1_600x250

En projektgruppe nedsat af foreningen SæbyScenen og Skovlyst ApS arbejder på at samle midler til at renovere den gamle bygning ”Skovlyst” i Sæbygaard skov.

Ønsket er at renovere bygningen, hvilket er kraftigt tiltrængt for at fastholde placeringen af SæbyScenen i bygningen og give mulighed for, at andre foreninger kan bruge bygningen.

Herudover vil bygningen i et lille omfang blive udlejet til private arrangementer. Det fremgår af projektbeskrivelsen, at bygningsrenoveringen vil beløbe sig til ca. 8,2 mio. kr.

Der har igennem en periode været søgt midler til renoveringen, men projektgruppen er blevet afvist af de ansøgte fonde med henvisning til, at bygningen ligger på lejet grund, hvorfor fonde ikke ønsker at yde støtte til projektet.

Nu er sagen nået til Økonomiudvalgets bord, og den er sat på udvalgets kommende dagsorden for mødet de 12. december.

Kan erhverves for 600.000 kr.
Projektgruppen har igennem en periode forsøgt at samle midler til at erhverve grunden, hvorpå Skovlyst ligger. Der er indgået aftale med grundens ejer, Arenfeldt-familien, om at kunne erhverve grunden for 600.000 kr. Aftalen blev indgået for 2 år siden og er blevet forlænget 2 gange. Frist for accept af aftalen skal ske senest ved udgangen af 2018. Den nuværende lejeaftale for Skovlyst løber til udgangen af 2021.

Indsamlingen, som projektgruppen har forestået, har indtil nu indsamlet 250.000 kr., hvoraf 120.000 kr. er brugt på en projektbeskrivelse. Der mangler således 470.000 kr. Projektgruppen ansøger Frederikshavn Kommune om at yde et rentefrit lån på 300.000 kr. til medfinansiering af køb af grunden.

Projektgruppen foreslår en afdragsprofil for lånet, startende med en afdragsfri periode på 5 år, hvorefter lånet afvikles over 10 år med et afdrag på 30.000 kr. om året. En lignende ansøgning er fremsendt til kommunens anlægspulje under Kultur- og Fritidsudvalget; dog er der her søgt om et tilskud på 300.000 kr.

Overdrage til fond
Det er tanken, når grunden er erhvervet, at overdrage både bygning og grund til en fond, der skal stå for fornyede ansøgninger til fonde, renovering og den fremtidige drift af bygningen.

Da projektgruppen ikke er en juridisk enhed, og da en kommune ikke kan yde støtte til et ApS, betragtes den ansøgende enhed at være Foreningen SæbyScenen, hvilket også er angivet i ansøgningen til kommunens anlægspulje.

Af Økonomiudvalgets dagsorden fremgår det, at de inden for det eksisterende budget er mulighed for at finansiere lånet af puljen til prioritering i by og opland. Der skal ved en eventuel långivning tages hensyn til en række forhold.

Økonomidirektøren indstiller forud for mødet 7 punkter, så Økonomiudvalget kan anbefale Byrådet, at

  • der ydes et rentefrit lån på 300.000 kr. til Foreningen SæbyScenen til erhvervelse af grunden, hvorpå bygningen Skovlyst ligger
  • lånet finansieres af puljen til prioritering af by og opland
  • såfremt der ydes tilskud fra kommunens anlægspulje, fradrages dette lånets hovedstol
  • der tages pant i grunden svarende til hovedstolen af lånet
  • det accepteres, at grunden overdrages til en fond, såfremt den er oprettet på vilkår, som en kommune lovligt kan yde støtte til, samt at lån, afdrags- og pantforpligtigelse ligeledes overdrages
  • udbetaling af lånet først foretages, når restfinansiering af grunden er realiseret
  • lånet er afdragsfrit de første 5 år efter udbetaling, hvorefter der afdrages årligt med 1/10 af lånet hovedstol de følgende 10 år, hvorefter lånet er indfriet.

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......