d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Arbejdsmarkedsudvalg orienteres om repatriering

6. december 2018 - kl.8:13 - af:

arbejdsmarkedsudvalget_600x250

Når Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune mødes næste gang den 6. december, får udvalget bl.a. forelagt resultater og erfaringer fra projektet ”Styrket information og samarbejde omkring repatriering”.

Projektperioden har i første omgang været afviklet over 2 år i perioden 1. juli 2016 – 31. august 2018. Tilsagnet om tilskud udgør i alt 499.200 kr.

Projektets formål har været at udbrede budskabet om repatrieringsmulighederne for flygtninge i Danmark i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Målet er således ikke at få flest mulige flygtninge til at repatriere (vende frivilligt tilbage til hjemlandet), men at give flest mulige flygtninge et frivilligt, velfunderet og oplyst grundlag for at træffe en kvalificeret beslutning om repatriering eller en beslutning om at forblive i Danmark. Målsætningen tager udgangspunkt i antal flygtninge, der har fået informationen – ikke antal flygtninge, der repatrierer.

Projektets primære målgruppe er flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, som er omfattet af repatrieringslovens personkreds og frivilligt ønsker – eller overvejer – at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Den sekundære målgruppe er den interne målgruppe hos relevante aktører i kommunen – frontpersonale, der er i berøring med den primære målgruppe såsom Familieafdelingen, skoleområdet, Jobcentret, Ydelsesafdelingen, Borgerservice mm.

Tre formål
Projektet har 3 formål:

  • At præcisere målgruppen samt udarbejde kommunikationsstrategi for både den interne og den eksterne udbredelse af information om repatriering. Herunder plan for udarbejdelse af informationsmateriale samt oprettelse af en hotline
  • Udbrede information om repatriering internt i kommunen hos relevante aktører såsom Familieafdelingen, skoleområdet, Jobcenteret, Ydelsen, Borgerservice mm. Integrationsrådet skal ligeledes informeres om repatriering og projektets aktiviteter, da de også har en bred berøringsflade blandt flygtninge i kommunen
  • Udbrede information om repatriering eksternt til flygtninge fra lande, som Udenrigsministeriet har vurderet, at det er sikkert at vende hjem til i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. I Frederikshavn er de største aktuelle nationalitetsgrupper med ikke-vestlig baggrund.

14 personer repatrieret
Projektet har indtil nu resulteret i, at der i hele projektets levetid er blevet udbredt informationer om mulighederne for repatriering både eksternt og internt i kommunen, samt at der i alt er blevet repatrieret 14 personer. Der er afholdt møder med interne og eksterne samarbejdspartnere, i alt ca. 150 personer. Ligeledes har der været afholdt møder og samtaler med ca. 220 borgere fra målgruppen.

Fremover ønsker Center for Arbejdsmarked at forsætte de informationsmøder, der allerede er afholdt for at sikre, at der kontinuerlig viden om mulighederne for repatriering. Yderligere vil kommunen fortsat forsøge at skabe et samarbejde med de nærmeste nabokommuner samt Dansk Flygtningehjælp.

Frederikshavn Kommune er på baggrund af Center for Arbejdsmarkeds måde at arbejde med problemstillingerne i projektet blevet inviteret til at deltage i en forandringsteoriworkshop om repatriering med deltagelse af 4 udvalgte kommuner, KL, Dansk Flygtningehjælp, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Kommunerne er valgt, fordi de alle på forskellig vis har erfaring og viden på området.

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......