d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Byrådet og politiske udvalg drøfter Ungebyrådets idéer

1. december 2018 - kl.1:59 - af:

IMG_Frederikshavn_Raadhus_600x250_5036 (1)

Byrådet har på rådets seneste møde lyttet til idéer fra Ungebyrådet om emnet ”Unge med ondt i livet”.

Det besluttedes at sende Ungebyrådets drøftelser og idéer til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt i Sundhedsudvalget.

Ungebyrådet, den politiske styregruppe og Ungeenheden har i oktober og november sat fokus på emnet ”Unge med ondt i livet”, herunder unges mentale heldbred, ensomhed, stress, misbrug, karakterræs, selvværd, personlige udfordringer som angst, ordblindhed, fobier mm.

De unge drøftede, hvad der skal til for at hjælpe ”unge med ondt i livet”. Her pegede de bl.a. på, at det er vigtigt, at lærerne tager sig tid til at lytte på eleverne, også uden at eleven altid bliver en sag, og at de unges udfordringer opdages hurtigt – ordblindhed bør opdages allerede i de første klasser.

Ungebyrådet gav udtryk for, at meget få kender til tilbuddene på området, og de pegede på, at tilbuddene skal kommunikeres ud til både de unge og til lærerne.

Kommunikationen skal være spændende og anderledes. Medlemmerne af Ungebyrådet tilbyder at stille op med lynoplæg på skolerne sammen med en voksen, der kender til tilbuddene. Elevråd bør også inddrages, og der bør udarbejdes skriftlig information om tilbuddene fx som flyers, plakater, informationstavler, Open-by Night-kampagne mm.

Den politiske styregruppe, som arbejder med Ungebyrådet, består af borgmester Birgit S. Hansen (A) og byrådsmedlemmerne Anders Brandt Sørensen (A), Ida Skov (Ø), Kasper Lau (DF), Christina Lykke Eriksen (SF) samt Asger Mortensen (V).

Tekst: Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......