d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Sæby Å lægges helt om ved det gamle dambrug

11. oktober 2018 - kl.10:07 - af:

DCIM100MEDIADJI_0314.JPG

Frederikshavn Kommune gennemfører i øjeblikket et stort restaureringsprojekt for vandløbsstrækningen ved det nedlagte dambrug og stemmeværk ved Sæbygård Slot. Arbejdet kan følges af alle, der kører forbi på Sæbygårdvej.

Frederikshavn Kommune står for det meget store vandplansprojekt, hvortil kommunen har søgt og fået penge fra bl.a. staten og EU til omlægningen. Selve den praktiske del af projektet varetages af Hede Danmark og Vestjysk Kloak og Anlæg ApS.

Miljøtekniker Allan Dalmark Jensen fra afdelingen for Vand og Natur under Center for Teknik og Miljø i Frederikshavn Kommune forklarer, at staten sammen med EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond har ydet 3 ½ mio. kr. til finansiering af projektet, der er et af de største projekter af sin slags, som kommunen har stået for.

Skabe uhindret passage
Formålet med projektet er at skabe uhindret passage for vandløbets fauna. Dette gøres ved at fjerne fisketrappen og genslynge vandløbet på det gamle dambrugsareal. Derved udjævnes faldforholdene, og der kan etableres gydestryg for vandløbets fisk.

Frederikshavn Kommune har entreret med Hede Danmark, der efterfølgende har entreret med Vestjysk Kloak & Anlæg ApS til størsteparten af grave- og anlægsarbejdet.

Regionschef i Hede Danmark, Rasmus Wieland, forklarer, at Hede Danmark er en ”grøn entreprenør”, der har 3 overordnede funktioner. En er planter, miljø og skovgenrejsning, en anden naturpleje og vedligeholdelse samt for det tredje naturgenopretningsprojekter, hvor afdelingen for natur og vand, der står for arbejdet ved Sæby Å, hører under.

S-formede omløbsstryg
Indehaver af Vestjysk Kloak og Anlæg ApS, Bjarne Korsdal Nielsen, siger til Sæby Avis, at der i forhold til det gamle dambrug arbejdes på at omlægge det oprindelige areal til et naturligt leje. Der vil over en 525 m lang strækning blive etableret 7-8 S-formede omløbsstryg – såkaldt genslyng af vandløbet.

Opgaven er at udjævne det gamle dambrugsareal, så det ikke længere bærer præg af dambrug, og når projektet er afsluttet, vil de oprindelige dambrug være fyldt op med jord.

Bjarne Korsdal Nielsen forklarer videre, at der i hele forløbet udlægges sten i bunden af det nye vandløb, hvor der samtidig etableres gydebanker for åens fisk.

Den officielle indvielse er berammet til den 1. november. Derefter fyldes der jord i det gamle vandløb, og Rasmus Wieland fra Hede Danmark oplyser, at der sås græs, hvor der nu er brun jord, så der til næste forår og sommer fremstår et grønt areal, hvorefter hele genopretningsprojektet er afsluttet.

Link til skitse over forløbet af åens omlægning:
https://frederikshavn.dk/media/8244/vandloebsprojekt-ved-saebygaard.pdf

Tekst: Per Rye

 

En kommentar til: “Sæby Å lægges helt om ved det gamle dambrug”

  1. Karsten Munk den: 11 oktober - 2018 10:56

    Man må nok se i øjnene, at løbet er kørt for Sæby mølle, stemmeværket.

    Konklusion : Kulturarv og turistmagnet skal bare fjernes, koste hvad det vil.

Skriv en kommentar......