d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Flere projekter ved Sæby Å

9. oktober 2018 - kl.13:32 - af:

saeby vandmølle feb 17_600x250

Sæby Avis har de seneste par uger skrevet flere artikler om Sæby Å og Sæbys kulturarv. Der er udsigt til en del planlægning af projekter for åen.

Teknisk Udvalg har netop haft en drøftelse af, hvad der skal ske med faunapassagen for fiskene i området omkring vandmøllen. Udvalget besluttede at udarbejde et detailprojekt, hvor bred- og lodsejerinteresser varetages bedst muligt. Omkostningen hertil afholdes af dispositionsmidlerne.

Sæby Avis har spurgt formanden for Teknisk Udvalg, Karsten Thomsen (A), hvad det så betyder. Karsten Thomsen forklarer, at kommunen er forpligtet til i forhold til et EU-direktiv at sikre fiskene passage. Der anvendes 300.000 kr. – bl.a. penge fra en såkaldt ”dsipositionspulje”.

”Vi er selvfølgelig interesseret i samtidig at tilgodese alle – herunder ikke mindst lodsejere langs åen og lystfiskernes interesse. Vi har endnu ikke lagt os fast på nogen bestemt model. Nu må vi se på de skitser og det projekt, der kommer, og så drøfte det med de involverede parter, inden der træffes endelig beslutning,” udtaler Karsten Thomsen.

”Vi må sikre os, at lodsejerne ikke bliver generet af store ændringer i vandspejlet, og det er samtidig vigtigt at sikre grundene langs åen, så der ikke siden opstår sætningskrav. I første omgang skal der nu søges midler til at komme videre med projektet.

Karsten Thomsen peger endvidere på, at det er vigtigt, at man i den videre udvikling af projektet vil holde sig i dialog med lodsejere, lystfiskere m.v.

Formanden for Sæby Lystfiskerforening, Jesper Christensen, siger i en kommentar: ”Dejligt med et Teknisk Udvalg, som er villig til at gøre en indsats for, at Sæby Å slippes fri. Med tanke på, at der bliver brugt millioner på den fri faunapassage ved det gamle dambrug (nær Sæbygård, red.), som forventes åbnet den 1. november, så vil det også være på sin plads at sørge for, at fiskene kan komme derop, for ellers virker projektet omsonst. Når spærringen ved vandmøllen er væk, så er Sæby Å fri og kan ånde igen. Vi har kun naturen til låns, og nu er det på tide at aflevere den tilbage.”

Karsten Thomsen forklarer, at man længere oppe ad åen midt i Pindborggade er klar til at gå i gang med at etablere en platform, så der kan ske formidling om flagermus. Det vil samtidig betyde, at den efterhånden meget forsømte bygning, der tidligere har rummet elværk, rives ned.

Og endnu længere oppe ad åen – på Sæbygårdvej – er et meget stort udgravningsprojekt i gang til genslyng af Sæby Å (nævnt tidligere i denne artikel, red.). Her er tale om en beslutning, som Byrådet har truffet tilbage i starten af 2017.

Sæby Avis forventer at følge op på projekterne.

 

Tekst: Per Rye

 

En kommentar til: “Flere projekter ved Sæby Å
…”

  1. Karsten Munk den: 9 oktober - 2018 15:23

    ”Vandløbsloven giver hverken EU eller lystfiskerne trang til at bestemme over alle vandløb, det klare den selv.” skriver Jesper Christensen
    Karsten Thomsen forklarer, at kommunen er forpligtet til i forhold til et EU-direktiv at sikre fiskene passage.

    Hvem tør stadig påstå, at Frederikshavn Kommune selv bestemmer over Sæby mølle og åløbet ?

Skriv en kommentar......