d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Politisk udvalg drøfter STU-uddannelse

8. oktober 2018 - kl.0:21 - af:

frederikshavn_kommune_raadhus_6

Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune har besluttet, at udvalgsmøderne indledes med en temadrøftelse.

Temaet på næste møde den 11. oktober er den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU). Den præsenteres af Taija Vangsø Erichsen, leder af Ungeenheden under Center for Arbejdsmarked. På mødet vil Taija Vangsø Erichsen give en status på arbejdet med STU i Frederikshavn Kommune -herunder udfordringen i forhold til at overholde budgettet på området.

Hovedpunkterne i gennemgangen vil være: Hvem er målgruppen til STU? Visitationsproces, STU-institutioner og indsats, effekt samt budget.

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) peger i øvrigt på i en kommentar til Beskæftigelsesplan 2019, at den godt kunne rumme et kort afsnit om ungeindsatsen/udfordringen.

STU er en treårig, individuelt sammensat ungdomsuddannelse tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde (fx unge udviklingshæmmede) ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Uddannelsen skal tilrettelægges med 840 timer om året og kan bestå af undervisning og praktik. Den skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

Uddannelsen kan foregå på mange forskellige typer af institutioner afhængigt af den unges behov.

Da uddannelsen er individuelt tilrettelagt, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejde en individuel uddannelsesplan for den unge. Uddannelsesplanen beskriver undervisning og praktik og skal indeholde en beskrivelse af de enkelte elementer i uddannelsen og det pædagogiske mål med elementerne. Uddannelsesplanen skal udarbejdes med inddragelse af den unge og eventuelt pårørende.

UU skal sørge for opfølgning på og justering af uddannelsesplanen mindst en gang om året.

Uddannelsen, der er gratis for den unge, henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

For at komme i gang skal man henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen. Sammen med UU-vejlederen bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.

Links, hvor der kan læses meget mere om uddannelsen:
https://uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/ungdomsuddannelse-unge-med-saerlige-behov

Tekst: Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......