d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Kommunen kan ikke godkende NT’s budgetforslag

7. oktober 2018 - kl.0:37 - af:

taars-busser_600x250

Social-, sundheds og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at administrationen indleder dialog med NT om justering af serviceniveau.

Sådan lyder indstillingen forud for næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. oktober, hvor udvalget har et punkt på dagsordenen, der vedrører Nordjyllands Trafikselskabs budget for 2019.

Siden NT’s bestyrelse godkendte Budgetforslag 2019 på bestyrelsesmødet den i juni, har Budgetforslag 2019 været i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland med høringsfrist den 31. august.

NT’s bestyrelse drøftede emnerne fra de indkomne høringssvar til budgetforslaget på bestyrelsesmødet den i september. Bestyrelsen vurderede, at der er en fin balance mellem de udfordringer og effektiviseringstiltag, der er indarbejdet i Budgetforslag 2019. Derfor godkendte bestyrelsen budgettet.

Frederikshavn Kommune kan imidlertid ikke godkende NT’s budgetforslag. Det fremgår af kommunens høringssvar.

Frederikshavn Kommune kan ikke acceptere en stigning på 1,4 mio. kr. i á conto opkrævning i forhold til Budget 2018.

Uacceptable omkostninger
Endvidere har Frederikshavn Kommune følgende bemærkninger: Kommunen finder, at ”det er uacceptabelt, at administrationsomkostningerne er stigende på et tidspunkt, hvor der er fokus på at effektivisere administrative arbejdsgange og generelt øgede mulighed herfor ved brug af digitale løsninger”.

Kommunen bemærker, ”at NT ikke kan forvente kommunes tilslutning til Plustur efter 2020 på baggrund af den indikation, der er på efterspørgslen for nuværende”. Kommunen bemærker vedr. kørselsordningen Flexhandicap, at ”Administrationsbidraget øges for kommunerne fra 6,0 til 9,3 mio. kr. Det noteres også som en betydelig stigning”.

Endvidere bemærker Frederikshavn Kommune, ”at der i budgetforslaget ikke findes bemærkninger vedrørende effekten af lovbeslutningen om udvidelse af målgruppen til også at omfatte blinde og svagtseende fra 1. juli 2018”, og endelig opfordrer kommunen til, at NT’s budgetforslag kommer til høring tidligere på året.

Link til, hvor NT’s kommentering til Frederikshavns Kommunes indsigelser er gengivet
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Kultur-%20og%20Fritidsudvalget%202018-2021&date=08-10-2018%2015.30%20-%2018.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

og scroll derefter til side 30-31.

Tekst: Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......