d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Kommunen går ikke efter at rydde kulturarv af vejen

6. oktober 2018 - kl.9:02 - af:

Hus_Pindborggade

Sæby Avis har for få uger siden berettet om, at Byrådet besluttede sig for en nedrivning af Hørby kro, og har inden for de seneste par dage kunnet skrive om, at Teknisk Udvalg tager en ny drøftelse af planerne om Sæby Vandmølle, og at kommunen er i gang med at forny området ved Pindborggade i Sæby, hvorved det gamle elværk i den kommende uge står foran nedrivning for at give plads for en terrasse med mulighed for at opleve flagermus ved åen.

De seneste par artikler har affødt flere kommentarer. Bl.a. spørger Flemming Cedergreen i forbindelse med planerne for Pindborggade om, hvorfor Sæbys kulturarv skal køres på lossepladsen. Cedergreen finder, at der er tale om en historisk bygning. Han peger på, at man i andre byer passer på historien og formidler den videre til kommende generationer. Sammen med vandmøllen fortæller den om Sæbys udvikling langs åen.

”Har de mennesker, der har planlagt dette projekt respekt for byens historie, og hvem varetager byens historie,” hedder det i Flemming Cedergreens indlæg.

Karsten Munk er på linje med Cedergreen og frygter omdannelse til ”tivoliland” og nævner desuden en skitse til en stor træterrasse halvvejs ud i en opstemmet å, og Hanne Kjæhr spørger i forbindelse med planerne for vandmøllen, om man kan købe sig til indflydelse hos kommunen?

Borgmesteren svarer
Det må siges at være ret kontante kommentarer, som Sæby Avis gerne vil følge op på. Avisen har derfor rettet kontakt til borgmester Birgit Stenbak Hansen (A) og spurgt om, hvorledes kommunen forvalter Sæbys kulturarv.

Birgit Hansen svarer: ”Nej, det er ikke sådan, at vi går efter at rydde kulturarv af vejen. Vi skal løbende vurdere, hvad vi skal med bygninger osv., der er udtjente, og hvor der ansøges om nedrivning. Det gør vi i forhold til gældende lov om fredning og bevaringsværdighedsgrad, og i forhold til nye planer, der kan forskønne og åbne nye muligheder.”

Hun nævner tillige, at det er korrekt, at kommunen har givet tilladelse til at nedrive både Pindborggade 7 og Hørby Kro.

”Pindborggade 7 er en lille bygning, som har været brugt af Forsyningen. Den har igennem mange år fremstået lidt som en ruin, fordi den ikke havde været brugt til andet end opbevaring/skur, og den har ikke været vedligeholdt,” lyder det fra borgmesteren, der om Hørby Kro forklarer, at den har en bevaringsstatus på 4, hvilket betyder at kommunalbestyrelsen skal godkende en evt. nedrivning. Havde den været 5, skulle den ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, så kunne man bare rive den ned, og Plan- og Miljøudvalget besluttede ikke at meddele forbud om at rive kroen ned,” påpeger Birgit S. Hansen.

Hun siger videre, at med hensyn til Pindborggade og den gule bygning, så har der længe været arbejdet med at forskønne og lave projekt omkring flagermus og formidling.

Åbne åen og gøre den synlig fra centrum
Borgmesteren forklarer i en redegørelse til avisens redaktion, at som udgangspunkt har Byrådet tildelt 500.000 kr. til at forskønne det hengemte område ved Pindborggade, som ejes af Forsyningen. Forsyningen har velvilligt stillet sig til rådighed med alternativ brug af bygninger, herunder også en evt. nedrivning, dog i henhold til gældende lokalplan. Denne tilsiger, at området kan bruges rekreativt, og der skal søges om nedrivningstilladelse.

”Dette har vi gjort, da en forskønnelse for Pindborggade med de tanker, vi har om at åbne åen op til byen og gøre åen synlig fra byens centrum, betyder, at bygningen står i vejen. Samtidig vil det samlede areal uden bygningen fremtræde mere sammenhængende for området. For at sikre, at der er fuld åbenhed om denne ambition har vi også henvendt os til pressen om den forestående nedrivning,” hedder det i borgmesterens redegørelse.

Dialog til flere sider
”Vi har været i dialog med handelsstanden, turisterhvervet og museet, og de har ikke haft nævneværdige indsigelser, hvis det skulle komme til nedrivning, forudsat at en nedrivning ville forbedre formidling af åens natur og samtidig formidle åens kulturhistorie og betydning for Sæbys industrielle udvikling.”

”Her er det rigtigt, at den lille bygning kommer i spil, da den tidligere har huset dieselgeneratorer til elproduktion. Det var også dette perspektiv Flemming Cedergren kom med, da han henvendte sig telefonisk om alternativer til brug af bygningen,” forklarer Birgit S. Hansen.

”Sidenhen har vi i dialog med turistliv, handelstand og museum udviklet projektet til at omhandle oplevelsen af vandflagermus på et trædæk med adgang til åen – herunder også en formidling af Pindborggades industri og brug af åens vandkraft og sidenhen elproduktion ved dieselgeneratorer i den gule bygning. Ansøgningen om nedrivning blev genindsendt før sommeren for at holde fremdrift i projektet,” forklarer borgmesteren, som tilføjer, at tilladelsen blev givet i udgangen af august. Sideløbende har kommunen også fået tilsagn om midler fra Friluftsrådet på 250.000 kr.til udvikling af oplevelsen af flagermus.

Vil opdatere Teknisk Udvalg
”Som projektet er defineret nu, er det fortsat vores ønske at nedrive bygningen, da den i dag fremstår faldefærdig. Vores midlertidige brug af bygningen som madpakkehus har vist sig heller ikke at have den ønskede positive virkning for området. Det er heller ikke muligt at renovere bygningen indenfor bevillingen til brug for formidling, og Forsyningen ønsker heller ikke at renovere bygningen til andre formål”.

Afslutningsvis udtaler borgmester Birgit Hansen: ”Det, jeg gør nu, er, at jeg beder administrationen opdatere Teknisk Udvalg – om man fortsat mener, det er et godt projekt, og om man går hele vejen. Det sker på mandag.”

Links til artiklerne og kommentarer om Vandmølle og Pindborggade:
http://www.saebyavis.dk/2018/10/04/ny-politisk-droeftelse-om-saeby-vandmoelles-fremtid/

http://www.saebyavis.dk/2018/10/04/det-lille-gule-hus-i-pindborggade-rives-ned/

Tekst: Per Rye

 

En kommentar til: “Kommunen går ikke efter at rydde kulturarv af vejen”

 1. Karsten Munk den: 6 oktober - 2018 18:18

  Det gode sommervejr gjorde sit til at der var godt gang i handlen i Sæby i år.
  Besøg af de krydstogt turister der lagde til i Skagen, var en ekstra gevinst,
  og de spreder forhåbentlig rygtet, så andre får lyst til at komme hertil.

  Vi har vores guider, der viser rundt og fortæller om Sæby´s historie.

  Hvis man bid for bid fjerner de ting som er værd at vise frem, ender Sæby som en ligegyldig plet på kortet.

Skriv en kommentar......