d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Socialdemokratiet:
Røgen har lagt sig

4. oktober 2018 - kl.15:55 - af:

frederikshavn_kommune_raadhus_6

Budgetdebatten er slut. Alle fik sagt, hvad de ville. Resultatet i år blev et budget på 4.000 millioner – hvoraf der kun har været uenighed om de 30. De Konservative, SF, Flemming Rasmussen, DF, og Socialdemokratiet stemte for budgettet.

Vi er rigtig glade for forliget. Nuvel – det har ikke været særlig ideologisk. Det kan et forlig ikke være, når man skal samle partierne, som repræsenterer alle borgere i hele kommunen. Netop den ikke-ideologiske tilgang gav os forhåbning om, at vi kunne få alle med. To partier insisterede på ensidig ideologisk toning af budgettet – Enhedslisten og Venstre. Det må vi erkende, at det kunne og ville vi ikke honorere.

Til gengæld kan vi glæde os over, at vi har kunne blive enige om at tildele 0-6-årsområdet 7,5 mio. kr., hvoraf de godt 5 mio. straks i det nye år vil gå til pædagogisk personale.

Skoleområdet tildeles 4 mio. kr. til investeringsprojekter i 2019, og vi holder hånden under de svageste på familieområdet.

Parterne bag budgettet er enige om, at midler, som Regeringen og KL øremærker til ældreområdet, forbliver på ældreområdet. De midler beløber sig i alt til 33,4 mio. kr. i 2019, som altså alle bruges til at løfte ældreområdet.

Alle skal med på arbejdsmarkedet. Virksomhederne i vores kommune buldrer afsted, og deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft stiger. I nogle brancher er der allerede mangel på folk. Vi skal have de sidste med, fordi vi har brug for at få alle ud på arbejdsmarkedet. To nye medarbejdere skal arbejde med denne indsats.

På det tekniske område har det været væsentligt, at vi har kunnet bevare og støtte op om vores meget velfungerende Park&Vej. VI har brug for vores dygtige og arbejdsomme kolleger til fysisk at passe på vores kommune. I den sammenhæng har vi alle glæde af den store fleksibilitet, som Park&Vej udviser. Forligsgruppen er i øvrigt enige om at tilføre midler til sandfodring i Skagen. Det gør vi i samarbejde med staten. Vi vil ikke bare lade stå til. Skagen er også vigtig i vores kommune.

Den røde tråd i budgettet indtænkes også i forhold til vores anlægsbudget. Der er heldigvis brug for en ombygning på Bangsbostrand Skoleafdeling til 4. mio pga. pladsmangel – Bangsbostrand Skoleafdeling er populær. Ligeledes er der afsat 2,5 mio. kr. til en ny institution i tæt tilknytning til Golfparken. Det er klogt at investere i de yngstes udfoldelsesmuligheder.

Og så skal vi selvfølgelig byggemodne! Vi tør godt være store i slaget og forudse, at der vil flytte nye borgere til vores dejlige kommune.

Vi ved godt, at vi ikke fik hele byrådet med på en fælles vej for kommunen. Og det har da givet et lille knæk – vi troede nok det var nemmere at skabe fælles fodslaw for kommunens retning. Det var det ikke, og det må vi se i øjnene. En ting er budget, som man kan bruge til at pudse sine fjer af for vælgerne. Hverdagen er en anden. Og vi håber inderligt, at det tætte samarbejde for vores fælles kommune vil fortsætte i udvalgene, i byrådet – ja alle steder –, som det har været reglen de sidste fire år. Lad os i fællesskab løfte os over politisk fnidder og skabe et godt sted at bo og leve i Frederikshavn Kommune.

Formand og næstformand i Socialdemokratiets byrådsgruppe,
Bjarne Kvist og Anders Brandt Sørensen

Skriv en kommentar......