d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"JOBANNONCE: Ergoterapeut Træningscenter Sæby

14. september 2018 - kl.0:49 - af:

Udklip ledig job

Sundhed og Træning Frederikshavn kommune har en ledig midlertidig stilling som ergoterapeut 37 timer/uge i perioden 1. oktober 2018 til 28. februar 2019. Stillingen er oprettet som led i bevilling af satspuljemidler til at nedsætte ventetid på genoptræning.

Vi søger en udviklingsorienteret autoriseret ergoterapeut til indtrædelse i Træningscenter Sæbys terapeutgruppe og det tværfaglige samarbejde på tværs i Sundhed og Træning.
Vi lægger vægt på at vores nye kollega er fagligt velfunderet i særdeleshed indenfor neurorehabilitering og tværfagligt samarbejde. Det er væsentligt at vores nye kollega ser sig som holdspiller og en del af teamet.

Sundhed og Trænings kerneopgave er
At understøtte borgers viden, kompetencer og færdigheder så borger selv, i videst muligt omfang, selv kan tage ansvar for at bevare og fremme egen sundhed og funktionsevne.

Vi kan tilbyde:
• Arbejde på et velfungerende kommunalt træningscenter
• En god fleksibel og effektiv arbejdstilrettelæggelse med stor medindflydelse og ansvar
• Spændende brede genoptræningsopgaver
• Engagerede kollegaer og ledelse som brænder for udvikling, kvalitet og trivsel
• God introduktion og oplæring med store muligheder for kompetenceudvikling i hverdagen – såvel fagligt som personligt.

Dine arbejdsopgaver vil blive: 
• Ergoterapeutisk genoptræning efter Sundheds- og Serviceloven på centret og i borgerens eget hjem og nærmiljø. Genoptræning spænder over alle diagnosegrupper. Der arbejdes målrettet ud fra individuelt tilrettelagte genoptræningsforløb med fokus på tværfaglighed. Du må forvente et særligt indsatsområde ift neurorehabilitering. .
• Ergoterapeutisk vejledning og instruktion til borgeren, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.
• Sundhedsfaglig dokumentation og kvalitetssikring af egen praksis.

Sundhed og Træning dækker kommunens 3 sundhedscentre og 3 træningscentre i hhv. Skagen, Frederikshavn og Sæby. Vi er 65 ansatte på området. Sundhedscentrene har en bred vifte af fagligheder blandt de ansatte. På træningscentrene er der hovedsaligt ansat fysioterapeuter og ergoterapeuter. På træningscenter Sæby er der ud over dig ansat 3 ergoterapeuter, 8 fysioterapeuter, 1 sundheds- og træningsassistent og en medhjælper.

Ansøgningsfrist: den 27. september 2018 kl 12.00.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Straffeattest kræves forevist.
Oplysninger om Sundhed og Træning findes på www.frederikshavn.dk
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos leder af Sundhed og Træning Helle Yding Kooij 9845 5389

Virksomhed: 
Frederikshavn Kommune
Kontakt navn:
HelleYding Kooij
Ansøgnings frist: 
27-09-2018

Skriv en kommentar......