d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Hjertestarter ophængt foran biblioteket i Sæby

12. september 2018 - kl.14:53 - af:

Sæby bibliotek_600x250-280x116

For nylig er der på væggen uden for indgangen til Sæby Bibliotek blevet ophængt en hjertestarter, som fremover vil være tilgængelig hele døgnet, såfremt der skulle blive brug for den.

Bag ophængningen står en række sponsorer. Som hjertesponsorer står Spar Nord Fonden, Søren Jensens eftf. A/S samt Vanggaard Fonden. BDO revision, tømrer- og snedkerfirmaet Hugo Petersen & Søn samt Frederikshavn Kommune er hovedsponsorer, hvortil kommer Rema 1000 samt Nordjyske Medier A/S som sponsorer i øvrigt.

Den omtalte hjertestarter er registreret hos Trygfonden, hvor det også er muligt at downloade en App’en ”Hjertestart”, som præcis angiver placering og tilgængelighed for alle de hjertestartere, man har fået indberettet og kender til.

Hos Trygfonden skriver man bl.a.: ”Når et menneske falder om, er der en risiko for, at vedkommende har fået hjertestop. Men det kan også skyldes andre ting. Derfor er det vigtigt, at du hurtigt kan genkende et hjertestop og gå i gang med livreddende førstehjælp. Omkring 10 danskere falder hver dag om med hjertestop. Jo hurtigere et menneske med hjertestop får den rigtige hjælp, jo større er sandsynligheden for at vedkommende overlever.”

Nem App med grøn og gul markering
App’en er nem at anvende ved et klik på ”Find hjertestarter”, og der er samtidig mulighed for direkte akut forbindelse til 1-1-2, hvis dette måtte være nødvendigt.

Hjertestartere, som er tilgængelige døgnet rundt – altså typisk hjertestartere, som er ophængt udendørs – er angivet med grøn farve, mens hjertestartere, der er tilgængelige i et begrænset tidsrum er markeret med gul farve. Det er typisk hjertestartere, som hænger indendørs på et kontor eller hos en virksomhed. En sådan er i samme område markeret hos Sæby Svømmebad og en anden hos Sæby Fritidscenter, mens altså den ved biblioteket kan nås hele døgnet.

Ved havnen i Sæby er der bl.a. døgn-tilgængelige hjertestartere ved Sæby Kirke og på adresserne Havnepromenaden 6 og Havnen 11. I midtbyen har bl.a. Spar Nord Bank og Nordjyske Bank ophængt døgn-tilgængelige hjertestartere, mens fx Sæby Apotek har en hjertestarter inden døre. Også ved Benefit på Jernbane Allé, ved Sundhedshuset på Sæbygårdvej, ved Sæbygårdskolen og ved Sæby Skole er der døgn-tilgængelige hjertestartere.

En af midtbyens hjertestartere er for nylig flyttet i forbindelse med flytning af Oris-tandlægeklinikken fra Vestergade til tandlægehuset på Gl. Aalborgvej. Denne hjertestarter er tilgængelig i klinikken åbningstid. Men lige i nærheden hos Sæby Autoværksted er en døgn-tilgængelig hjertestarter, hvilket også bl.a. gør sig gældende i flere afdelinger af boligforeningen.

Men gå ind på App’en og orientér dig! Det kan pludselig vise sig at være akut og livsnyttig viden, og i denen artikel er kun oplistet nogle af de ganske mange hjertestartere i Sæby, som Trygfonden har registreret. Også flere steder i Sæbys opland er der ophængt hjertestartere.

Nogle af byens hjertestartere er skænket med midler fra Sct. Georgs Gildet, og Hjerteforeningen og Røde Kors afholder kurser med den mest nødvendige hjerte-lunge-redning samt anvendelse i brug af en hjertestarter.

Link til App til smartphone, hvor man kan se hjertestartere og deres tilgængelighed:
https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/hjertestarter-app-paa-din-mobil

Link til Trygfondens korte video om, hvordan man genkender et hjertestop:
https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/saadan-genkender-du-et-hjertestop

Tekst og foto: Per Rye

IMG_5259 kopier

Skriv en kommentar......