d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Dybvad står over for en fornyelse…

11. september 2018 - kl.8:32 - af:

dybvad1_600x250

Både Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har inden for de seneste dage sagt ja til en indstilling om et byfornyelsesprogram for Dybvad.

Sagen er nu nået til Byrådet, som har den på dagsordenen den 12. september.

Frederikshavn Kommune søgte den 9. januar 2017 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om støtte til områdefornyelse i Dybvad. Knap 3 måneder senere meddelte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en reservation på 1,1 mio. kr. til gennemførelsen af områdefornyelsen i Dybvad.

Betinget af 2 forhold
Reservationen er betinget af to forhold: at der udarbejdes et Områdefornyelsesprogram med inddragelse af borgerne i Dybvad, og at Frederikshavn Kommune medfinansierer områdefornyelsen med det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, dvs. 2,2 mio. kr.

Der er efterfølgende udarbejdet et program for Områdefornyelsen, som bygger på Dybvadborgernes ønsker til byens udvikling. Områdefornyelsen omfatter hele Dybvad by.

Første del af programmet omhandler området, herunder beskrivelse af potentialer og udfordringer. Anden del omhandler målsætninger for områdefornyelsen og beskrivelse af de 5 konkrete indsatsområder. Tredje del omhandler organiseringen og samarbejdet med borgere, foreninger og erhverv. Fjerde del rummer et overordnet budget, en tidsplan og en investeringsredegørelse.

Overordnet målsætning
Den overordnede målsætning og ambition for Områdefornyelsen i Dybvad er at styrke Dybvad som en attraktiv bosætningsby, at alle indsatser og projekter i byen understøtter fortællingen om byens DNA og identitet som en historisk teglværksby samt at understøtte det lokale engagement og medejerskab i byens positive udvikling.

De fem indsatsområder er:

  • Forskønnelse af midtbyen – med et historisk DNA
  • Det lokale fritidsliv – natur, leg og motion
  • Stærke forbindelser – stier, veje og trafik samt broer langs bækken
  • Historiefortælling og tiltrækning af nye tilflyttere
  • Lokalt samarbejde og samskabelse

Områdefornyelsen skal godkendes af byrådet og være indsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden den 1.oktober 2018. Når Styrelsen har godkendt programmet, skal områdefornyelsen være gennemført indenfor 5 år.

LInk til den udførlige beskrivelse af hele projektet:
https://frederikshavn.dk/media/9320/120918_byr_dagsorden-med-bilag.pdf
fra side 16 til side 63

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......