d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Samarbejde sikrer bedre fiskevelfærd i Hørby Å

20. august 2018 - kl.12:16 - af:

Gydegrus i vandloeb_600x250

I dag går Sæby Sportsfisker Klub og Frederikshavn Kommune sammen i gang med at anlægge gydebanker og sandfang syv steder i Hørby Å for at give ørredbestanden og naturen bedre vilkår.

Selvom vandkvaliteten i de danske vandløb er blevet bedre igennem de senere årtier, er det stadig vanskeligt for livet i vandløbene at stå på helt egne ben. Derfor sættes småørreder også tit ud for at kompensere for manglen på naturlig yngel i vandløbene. Ørrederne mangler såkaldte gydebanker, hvor de naturligt kan lægge æg, fordi gydebankerne sander til. Det vil kommunen i samarbejde med frivillige kræfter fra Sæby Sportsfiskerklub nu gøre noget ved.

Ørreder er afhængige af en grusbund i vandløbet med særlig stensammensætning og iltindhold for at yngle – de såkaldte gydebanker. Egentlig opstår de fra naturens hånd, men mange steder bliver de også sandet til igen. Blandt andet på grund af store regnskyl og hårde storme i efterår- og vinterhalvåret, hvor sand fra markerne fyger i vandløbene, siger Søren Hoff Brøndum, naturmedarbejder, Frederikshavn Kommune.

Sandet transporteres med strømmen og lægger sig på bunden oven på sten og æg, så æggene dør og gydebankerne sander til.

Naturpleje under overfladen
Forud for samarbejdet tog sportsfiskerklubben kontakt til kommunen med et ønske om at gøre noget ved forholdene for fiskene og naturen ved Hørby Å. Nu er projektet kommet i stand, tilladelserne er i hus og i uge 34 sætter Sæby Sportsfisker Klub frivillige kræfter i for at etablere de nye gydebanker sammen med kommunen.

Vi har i mange år arbejdet med at anlægge gydebanker – og vi håber naturligvis, at de nye kan være med til at sikre en større generation af ørreder, og på den måde holde liv i fiskebestanden indtil der findes en fornuftig løsning på faunapassagen ved Sæby stemmeværk, siger Helge Bjørn, Sæby Sportsfisker Klub.

Der skal samtidig anlægges sandfang for at forhindre tilsanding af de nye gydebanker. Sandfanget er en udposning på vandløbet, hvor vandhastigheden sættes ned, så sandet bundfælder sig – og efterfølgende kan graves op inden det gør skade på gydebankerne.

Sidste år oprensede vi bunden af Hørby Å, fordi der igennem årene havde lagt sig 10-20 cm sandaflejringer flere steder – og bunden havde praktisk talt udviklet sig til en sandørken. Nu er den naturlige bund kommet frem og vi har derfor de bedste forudsætninger for at få succes med de nye gydebanker, siger Søren Hoff Brøndum, naturmedarbejder, Frederikshavn Kommune.

Foruden fiskene og naturen, har også landbruget glæde af sandoprensningen.
På de tilstødende marker og enge langs åen er der nemlig bedre mulighed for at dyrke jorden.

Tidligere så vi ofte store oversvømmelser langs Hørby Å efter regnskyl. Efter oprensningerne holder åen sig i sit naturlige leje, siger Niels Kristian Oien, Formand, Nordøstvendsyssel Vandløbslaug.

Skriv en kommentar......