d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Kommunen vil udfase Round-Up som bekæmpelsesmiddel

18. august 2018 - kl.0:06 - af:

Sprøjte

Teknisk Udvalg har på udvalgets seneste møde besluttet sig for, at ukrudtsbekæmpelsen inden for Frederikshavn Kommune hovedsageligt overgår til sviemiddel, og at merudgiften i denne forbindelse afholdes inden for driftsbudgettet. Dette kan betyde, at serviceniveauet nedjusteres. Der vil nu blive udarbejdet en driftsplan.

Sagen tager sit udspring i, at Christina Lykke Eriksen (SF) i oktober 2016 stillede forslag til Byrådet om, at Frederikshavn Kommune skulle stoppe med at anvende Round-Up. Byrådet vedtog at bakke op om, at der skulle arbejdes henimod en udfasning af dette ukrudtsmiddel.

I forbindelse med denne beslutning er der en bemærkning om, at ”De nærmere omstændigheder vedrørende tidsperspektiv og alternative ukrudtsbekæmpelsesmetoder skal defineres af Teknisk Udvalg”.

Center for Park & Vej har i den efterfølgende periode arbejdet med at indhente erfaringer fra andre kommuner og deres anvendelse af alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse. Der er flere alternative metoder, de mest udbredte er enten at anvende sviemidler, gasbrænding eller damp. Teknisk Udvalg har nu set nærmere herpå.

Den billigste metode er stadig at anvende glyphosat-baserede midler. De alternative metoder er mellem 4 og 16 gange så dyre, som den nuværende praksis.

Det billigste alternativ er at anvende et såkaldt sviemiddel. Denne type middel kan anvendes med det udstyr, kommunen anvender i dag. Der vil derfor ikke skulle investeres større summer i nye maskiner ved hovedsageligt at overgå til denne metode.

Det betyder, at ukrudtsbekæmpelsen fortsat kan foretages som selektiv pletbehandling på de steder, hvor sprøjtens sensorer registrerer tilstedeværelse af ukrudt.

”Dette er fornuftigt både ud fra et miljømæssigt og et økonomisk synspunkt, uanset hvilket aktivmiddel der anvendes,” lyder den kommunale vurdering.

De primære faktorer, som er afgørende for meromkostningen ved anvendelse af alternative metoder, kan tilskrives enten en eller flere af følgende faktorer: en meromkostning til selve midlet, arbejdshastighed for den enkelte metode og ikke mindst frekvensen af behandlinger. Arealer skal behandles 2-5 gange så hyppigt i løbet af en vækstsæson, som ved anvendelse af glyphosat-basserede midler. For fremover at skifte til hovedsageligt at anvende sviemidler er der en årlig meromkostning på mindst 500.000 kr.

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......