d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Kommunen har fokus på at beskytte data om borgerne

5. august 2018 - kl.0:42 - af:

cyber-security-3400555_1920

Frederikshavn Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Frederikshavn Kommune en databeskyttelsesrådgiver. Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

”For at vi som kommune kan servicere og sagsbehandle, har vi brug for forskellige informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data,” hedder det på kommunens hjemmeside om databeskyttelse.

Nogle informationer kan kommunen selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, såsom indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer vil kommunen bede om at få oplyst, når man eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

”Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine henvendelser, sager og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en serviceydelse eller en økonomisk ydelse,” forklarer kommunen.

Når kommunen indhenter personlige oplysninger om en person og gemmer dem i forbindelse med arbejdet, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe kommunen gemmer oplysningerne. Det varierer, alt efter om det drejer sig om eksempelvis en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning.

Inden for visse fagområder skal kommunen aflevere sager og informationer til Rigsarkivet, inden man må slette dem. Det reguleres af arkivloven.

Link hvor man kan læse meget mere om kommunens anvendelse og beskyttelse af data:
https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/databeskyttelse/

Link til Datatilsynets hjemmeside:
https://www.datatilsynet.dk/

Tekst tilrettet af Per Rye

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion