d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Så har borgerne talt i Østkystens Guld

11. juli 2018 - kl.9:40 - af:

Den bette trekant

Landsbyklyngen Østkystens Guld der består af Ørtoft, Mølholt, Præstbro, Lyngå, Voerså og Stidsholt har i foråret spurgt borgerne og sommerhusejerne i klyngens område om deres syn på lokalområdet, deres motiver for at leve og bo i klyngen, samt deres syn på fremtiden.

Der er 907 borgere der har svaret på spørgsmålene – det giver en samlet svarprocent på 23,5 %, en meget tilfredsstillende svarprocent i denne slags undersøgelser. Grunden til det forholdsvis høje svarprocent skyldes for en stor dels vedkommende, den meget aktive borgerinvolveringsgruppe af frivillige der har gjort forskellige tiltag for at få borgerne til at svare.

Hvad siger undersøgelsen så?
92 % er tilfredse med at bo i området og 65 % føler de har en tilknytning til området.

De tre vigtigste grunde til at man bor i klyngen er naturen, familie og venner og at man er født og opvokset i området.

Hvis man skal fastholde bosætningen i området – så mener de fleste, man skal se på indkøbsmuligheder, bedre internetforbindelser og flere jobmuligheder.

Det er blot få at de mange interessante resultater der er kommet fra undersøgelsen. Undersøgelsen kan i sin fulde længe læses på klyngens fælles hjemmeside.

Fællesmøde
Den 18/9 er der stort fællesmøde hvor alle klyngens borgere og sommerhusejere er velkommen. Her vil der blive set mere på resultaterne fra undersøgelse, og der vil blive drøftet hvilke tiltag der skal igangsættes. Program vil snartest blive offentliggjort på bla. Facebooksiden –”OstkystensGuld”

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion