d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Revideret prognose for vandbehov frem mod 2030

10. juli 2018 - kl.10:23 - af:

forsyningen (1)

Der er efterspørgsel på mere rent vand i Frederikshavn Kommune.

Dette medfører, at der nu er lavet udkast til et tillæg til den kommunale vandforsyningsplan vedr. den reviderede prognose. Høringsfristen løber frem til den 3. august 2018.

I Frederikshavn kommune er der pt. en del forespørgsler på øget leverance af rent vand indenfor de nærmeste år. Den øgede efterspørgsel har bl.a. baggrund i havneudvidelser og øget efterspørgsel fra fiskeindustrien. Frederikshavn Vand A/S har derfor lavet en revideret prognose for vandbehov for 2018-2030.

Tillægget til vandforsyningsplanen medfører alene en ny prognose for vandindvindingsbehov. Prognosen omfatter ikke konkret planlægning for, hvordan den øgede indvinding kan finde sted.

Kommunen oplyser, at der i forbindelse med revision af vandforsyningsplanen vil blive lavet en supplerende planlægning for, hvordan det øgede indvindingsbehov kan gennemføres i praksis. Det vil først her være muligt at lave en vurdering af planlægningens indvirkning på miljøet. Der laves derfor ingen miljøvurdering af tillægget på nuværende tidspunkt.

Forsyningsområde NORD forsynes fra Skagen, Tolne og Åsted Vandværker, mens forsyningsområde SYD forsynes fra Ørnedal og Sæbygård Vandværker.

Blandt de områder, der kan få brug for yderligere vand nævnes Skagen Havns udvidelse (etape 3), Frederikshavn Havn Havns udvidelse (etape 1), Skagen Dambrug Buttervej (etape 1), Skagen Dambrug Buttervej (etape 1, 2 og 3), Sæby Fiskeindustri, Voerså Vandværk m.fl.

Link til tillæg til vandforsyningsplan:
https://frederikshavn.dk/media/7975/040818-tillaeg-nr-3-vandforsyningsplan-frederikshavn-kommune-2009-2019.pdf

Tekst af Per Rye

 

 

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion