d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Bro til kørsel på mountauinbike i mose ved Østervrå

10. juli 2018 - kl.11:01 - af:

MTB Saeby_600x250

Frederikshavn Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter vandløbsloven til, at MTB Østervrå under ØVI´s Venner og Østervrå Idrætsforening må etablere en lav bro (et såkaldt spang, som består af enkle udlagte brædder) til mountainbikekørsel over en beskyttet mose samt et mindre vandløb på adresserne Brøndenvej 38 og 56 i Østervrå.

Som baggrund for tilladelsen anfører kommunen, at Østervrå MTB-klub ønsker at etablere et mountainbikespor, der binder hallen og naturen sammen. Sporet bliver til i et samarbejde mellem frivillige sporbyggere, en privat skovejer samt Frederikshavn Kommune.

Klubbens fælles mål er at få så mange som muligt ud i naturen på MTB for at fremme motion, samvær og velvære i lokalområdet. Der køres hele året, forår og sommer 2-3 gange om ugen og vinter 1 gang om ugen. Sporet skal være offentligt kendt og indgå i turismefremme i Frederikshavn kommune. Sporet opmærkes efter sporregler for mountainbike, så det nemt kan bruges af alle.

Materialer/træ, der bruges til spangen, købes af Frederikshavn kommune, så kvalitet og bæredygtighed overholdes. Spangen etableres, så den følger terrænet. Den etableres så tæt på underlaget som muligt, dog sådan at vandet stadig kan løbe frit under. Højden til overkanten varierer fra ½ til 1 meter. Der anvendes bærende træstolper.

Der er tale om et mindre vandløb (nærmest en grøft), som fører vand fra søen ud i mosen. Spanget skal krydse vandløbet, men der sættes ikke pæle i selve vandløbet. Pælene placeres på hver side af vandløbet, så dette ikke påvirkes. Spanget etableres i en højde, der sikrer fri vandbevægelse i vandløbet.

Arealet er registreret som mose og omfattet af naturbeskyttelsesloven. Arealet domineres af tagrør og øret pil. Der er desuden fundet kåltidsel, stor nælde, kørvel, angelik, rødel, burresnerre, mjødurt, karse, gul fladbælg, almindelig fredløs, febernellikerod og bredbladet mangeløv.

Ifølge naturbeskyttelsesloven er der forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af beskyttede naturarealer, men Frederikshavn Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation.

Det er kommunens vurdering, at der efter etablering af spangen ikke er yderligere påvirkning af mosen og den naturlige hydrologi i området. Spangen forhindrer ikke en fortsat udvikling og spredning af dyre- og plantearter i området. Spangen forrykker ikke væsentligt i tilstanden af området, og mosen vil fortsat fremstå som beskyttet naturareal.

Nærmeste Natura 2000-område, habitatområdet Nymølle, ligger omkring 3 km syd for projektområdet.

Link, hvor hele dispensationen og tilladelsen er beskrevet:
https://frederikshavn.dk/media/7638/pdf-dispensation-fra-nbl-3-og-tilladelse-fra-vandloebsloven-til-mtb-spang.pdf

Tekst af Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion