d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Slut med uens vilkår i lokalelejen!

7. juni 2018 - kl.10:26 - af:

Anders Broholm ok copy

Kultur- og fritidsudvalget har på sit møde den 6. juni besluttet at fjerne de uens vilkår, der har været for leje af fx hal og lokaler i kommunen. Hidtil har det været sådan, at der har været stor forskel på om man driver foreningsaktivitet i en selvejende hal eller i en kommunal hal.  Det har betydet at nogle foreninger har betalt op mod 260kr for en times leje i en hal, mens andre foreninger med samme aktivitet har betalt 60kr. Det bliver nu harmoniseret pr. 1/8-2019, så alle kommer til at betale det samme i gebyr.

”Det er utrolig glædeligt og kommer til at skabe ens vilkår for vores foreninger, uanset om man bor i Skagen, Sæby, oplandet eller Frederikshavn. Dette er også med til i meget høj grad at afskaffe den omdiskuterede 25års regel, fordi alle foreninger nu kommer til at betale det samme. Det skaber gennemskuelighed og letter administrationen for en lang række foreninger” Siger Anders Broholm (V), Formand for Kultur- og fritidsudvalget.

Udvalget har endnu ikke fastsat de præcise takster for lokaleleje. I høringsmaterialet har forslaget været en harmoniseret takst på 75,- for halleje.

”En række af foreningerne påpeger i deres høringssvar, at taksten gerne skal lidt længere ned. Det lytter vi til, og derfor har vi bedt forvaltningen om at undersøge, hvor langt vi kan komme ned, således det hele stadig hænger sammen. Det behandler vi på vores møde den 15. august, så derefter kender alle de præcise takster” Siger Anders Broholm

KFU har desuden et ønske om at fjerne alle særregler for lokaleleje, og derved skabe ét regelsæt, hvor alle haller, lokaler osv. indgår. Og endelig vil udvalget også have undersøgt muligheden for at lave en særskilt takst på svømmehaller. Dette behandles også til august.

Udvalget har endvidere lyttet til de høringssvar, der har været omkring at indføre et gebyr på udearealer, fx boldbaner. Derfor igangsættes nu et arbejde med at belyse muligheder, fordele og ulemper ved det. Der er ikke truffet nogen beslutning om gebyr på udearealer og der vil komme en ny høring, såfremt det bliver aktuelt. Arbejdet igangsættes sidst på året.

”Det er vigtigt at understege, at dette er en harmonisering. Det skaber ens vilkår for foreningerne. Nogle vil komme til at betale lidt mere, mens andre kommer til at betale mindre. Men grundlæggende er det rimeligt, at vores foreninger stilles ens uanset hvor i kommunen foreningen har sin aktivitet” Siger Anders Broholm

Skriv en kommentar......