d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Godkendelse af lokalplan ved Solsbækvej

5. juni 2018 - kl.11:36 - af:

Boligforningen

På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets behandling af en sag på møde den 6. marts 2018 om lokalplan for tæt-lav-bebyggelse på hjørnet af Solsbækvej/Rosengyden i Sæby, fremlægger kommunens fagcenter nu forslag til lokalplan for et knap 4000 m2 stort areal.

Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget på udvalgets forestående møde den 5. juni.

Da lokalplanens bestemmelser ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for byområdet, foreslås kommuneplanen ændret med forslag til tillæg.

Lokalplanen skaber mulighed for at nedrive eksisterende bygninger, der tidligere har huset bl.a. autoværksted og materialegård, for i stedet at opføre 13 boliger som tæt-lavt-byggeri i én etage. Det tidligere erhvervsområde ligger omkranset af boliger, og eksisterende erhvervsbygninger er på ingen måder bevaringsværdige.

Den planlagte udvikling af området til et boligområde vil efter kommunens opfattelse på mange måder bidrage positivt til bydelens udvikling. Idet der er væsentlige bevaringsinteresse i bydelen, og byudviklingen sker ved genbrug og fortætning af et eksisterende byområde, er målet at tilpasse karakteren af den nye bebyggelse til den eksisterende bebyggelse, som sammen med den nye kommer til at danne ”gaderum”.

Derfor er placering og ydre udformning af den nye bebyggelse, som lokalplanen skaber mulighed for, ofret særlig opmærksomhed.

Kommunaldirektøren indstiller forud for udvalgets møde, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen offentliggøres i 8 uger.

Tekst af Per Rye

 

Skriv en kommentar......