d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Flex-Nord vil drive kørselskontor med base i Sæby

5. juni 2018 - kl.9:29 - af:

Taxa_600x250

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning fra Flex-Nord om tilladelse til at drive kørselskontor i et landdistrikt.

Flex-Nord har nærmere bestemt ansøgt om at drive kørselskontor med base i Sæby og kørsel i postnumrene 9300, 9320, 9330, 9340, 9352, 9740 og 9750. For Frederikshavn Kommune drejer det om kørsel i postnumrene 9300, 9330 og 9352.

En tilladelse til at drive kørselskontor i et landdistrikt indebærer, at virksomheden kan sælge taxikørsel, der har sin begyndelse eller afslutning i det område, som tilladelsen vedrører.

Frederikshavn Kommune er jævnfør taxiloven § 6 stk. 3 forpligtet til at give høringssvar om oprettelse af nye kørselskontorer i et landdistrikt.

På politisk dagsorden
Sagen er sat på dagsordenen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets næste møde den 6. juni om eftermiddagen.

I øjeblikket har Frederikshavn Kommune følgende kørselstilbud, som sikrer service for borgere i området, hvor Flex-Nord søger om en områdetilladelse til at drive taxakørsel: flextur, plustur samt taxakørsel af vognmand Dybvad Taxa med gældende områdebevillinger

I de områder, Flex-Nord ansøger om, findes allerede taxakørsel med 10 områdebevillinger efter den gamle lov og uden tilslutningspligt til et bestillingskontor. Desuden er Dybvad taxa godkendt som kørselskontor efter den 1. januar 2018.

Det betyder, at en eventuel tilladelse til FlexNord til at drive et kørselskontor vil medføre 2 udbydere, som servicerer ind og ud inden for de samme ansøgte områder.

Potentiel betydelig konkurrent
Den politiske dagsorden noterer sig, at Flex-Nord således må anses som en potentiel betydelig konkurrent for vognmanden i kommunen.

Målsætningen for taxibetjeningen i Frederikshavn Kommune er at følge Taxilovens hensigt om en tilfredsstillende betjening inden for hele kommunen. Kørselskontoret i Frederikshavn Kommune oplever ikke efterspørgsel eller utilfredshed over manglende taxibetjening i de ansøgte områder.

Dybvad Taxa har derimod ved møder om samarbejdet i 2017 givet udtryk for et meget lille kørselsbehov på hverdage mandag til torsdag, særligt i aften og nattetimer.

Med baggrund i ovenstående vurdering anbefaler kørselskontoret i Frederikshavn, at anmodningen fra Flex-Nord ikke bør imødekommes.

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget godkender, at kørselskontoret i Center for Bibliotek & Borgerservice udarbejder høringssvar i henhold til ovennævnte vurdering.

Tekst af Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......