d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Venstre siger nej til besparelser på skole og daginstitutioner

17. maj 2018 - kl.8:13 - af:

Asger Mortensen copy

På børne- og ungdomsudvalgsmødet den 15/5 stod det klart, at Socialdemokraterne allerede havde besluttet sig for, hvor de ville spare på udvalgets område. Der havde ikke været nogen forudgående forhandling om det, siger Asger Mortensen, Venstre og medlem af Børne og Ungdomsudvalget.

De spare-tal, som udvalget blev præsenteret for i sagsfremstillingen, var ganske u-igennemskuelige. Derfor tog Venstre forbehold på mødet, fordi det er rimeligt og vigtigt at de tal der fremlægges er gennemskuelige og forståelige. Vi vil ikke træffe beslutninger med bind for øjnene. Det blev aftalt at udvalget, får fremlagt gennemskuelige tal for til videre budgetlægning. Især fremstillingen fra et enigt Økonomiudvalg, der d. 14. Marts vedtog  Venstres forslag om at Børne og Ungdomsudvalgets reduktion til budget 2019 skulle udmøntes, så man i videst muligt omfang friholder Skole og daginstitutionsområdet. Dette fremgik meget uklart i sagsfremstillingen.

Når det er sagt, så står det også klar, at Venstre står ved det, vi sagde i valgkampen: Vi vil ikke spare mere på skole og daginstitutioner.

Derfor siger vi bl.a. klart nej til at børnene skal presses tidligere i børnehave. Venstre vil heller ikke være med til at lukke dagplejerne i oplandet. Forældre i oplandet skal have samme pasnings muligheder til deres børn, som forældre i Frederikshavn, Sæby og Skagen, hvor der kan vælges mellem dagpleje eller vuggestue pasning.

Endvidere vil vi ikke være med til, at den million, som i budget 2018 blev tildelt skolerne, nu bare høstes ind. Venstre kæmpede for de penge i 2018 budgettet og vi finder det ikke rimeligt, at man fodrer hunden med sin egen hale.

Venstre melder sig ikke ud af budgettet. Vi vil fortætte kampen for at stoppe besparelserne på skole og dagtilbud i de videre forhandlinger. Men vi er stærkt bekymrede for at Socialdemokraterne allerede har besluttet sig.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion