d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Udsatteråd er kommunens vagthund

17. maj 2018 - kl.15:00 - af:

IMG_1375 kopier

Onsdag aften var SIND Frederikshavn arrangør af et vellykket foredrag – hvor emnet var etablering af et udsatteråd i Frederikshavn Kommune.

Mange trodsede den lune sommeraften – og mødte op i Arena Nord for at høre om SIND’s store mærkesag, etablering af et udsatteråd i Frederikshavn Kommune.

SIND’s landsformand Knud Kristensen og formanden for det Nationale udsatteråd Jann Sjursen gav begge input til hvorfor Frederikshavn Kommune skal have et udsatteråd og en udsattepolitik.
De fortalte om deres erfaringer med de kommuner i Danmark som har et udsatteråd, og gav ligeledes perspektiver for hvad et udsatteråd vil betyde for kommunen.

Jan Sjursen fremhævede at et udsatteråd er en slags vagthund, der skal sikre, at kommunen husker indsatsen for de socialt udsatte borgere.
Ifølge Jann Sjursen bør alle kommuner oprette sådanne råd, der kan fungere som talerør for borgere med komplekse sociale problemer. Det kan f.eks. være misbrugere, hjemløse, psykisk syge, eller mennesker der lever i prostitutionsmiljøet. Ifølge Sjursen er det afgørende at der er brugere fra det udsatte miljø repræsenteret i rådet.

Kommunerne bør langt mere systematisk inddrage de udsattes synspunkter – både når det gælder konkrete indsatser og udarbejdelse af en egentlig udsattepolitik, sagde Jann Sjursen.

Begge fordragsholdere mener at et udsatteråd kan være med til at kvalificere den indsats, der allerede er etableret, ved at tilføje brugernes vinkel, når det handler om blandt andet væresteder og misbrugsbehandling.

Knud Kristensen kom med flere eksempler på hvordan et udsatteråd kan hjælpe psykisk sårbare og deres pårørende. Mange psykisk sårbare har også somatiske sygdomme, og desværre viser statistikken at personer med en psykisk diagnose i gennemsnit lever 15 år kortere end andre.
Et udsatteråd kan også have focus på at få borgere fra det udsatte miljø tættere på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, samt være med til at forebygge kriminalitet og fattigdom.
Er der ting på området for de socialt udsatte i kommunen der ikke fungerer, så skal et udsatteråd kritisere – og komme med forslag til forbedringer.

Begge fordragsholdere lagde vægt på, at politikerne skal vælge en lokal tilpasset udgave af et udsatteråd, en “Frederikshavner-udgave” som er tilpasset til de udfordringer som kommunen har på området.

Formanden for Socialudvalget Ole Rørbæk kunne fortælle at et udsatteråd og en udsattepolitik er højt prioriteret i socialudvalget og byrådet generelt, og han forventer at begge dele bliver en realitet i løbet af 2018.

Spørgelysten blandt de fremmødte var stor – og det var med stående klapsalver at de to foredragsholdere forlod podiet.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion