d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Nordjysk uenighed om akutlægehelikopters placering

17. maj 2018 - kl.11:51 - af:

Lægehelikopter_600x250

Fra Per Larsen (K), har redaktionen modtaget følgende debatindlæg.

Som borger i Nordjylland, men også som  medlem af regionsrådet i Region Nordjylland og bestyrelsen i Danske Regioner, er jeg utrolig skuffet over, at vi nordjyder ikke kan holde sammen, når det handler om at fremme de bedste løsninger for Nordjylland.

Sagen er den, at vi skal have en ekstra akutlægehelikopter, med base i Nordjylland for at sikre hurtigere akut udrykning. I forvejen er beredskabet i Danmark på tre akutlægehelikoptere, som er placeret i hhv. Skive, Billund og Ringsted.

Vi har i Nordjylland fornøjelse af helikopteren fra Skive, som dækker Mors og Thy samt dele af Himmerland, men ikke specielt meget i resten af regionen, udover ved meget store ulykker.

På foranledning af Sundhedsministeriet, skulle vi i Danske Regioners bestyrelse vælge mellem to modeller. Model et går ud på at placere en helikopter i Nordjylland og lade de øvrige beredskaber beholde deres nuværende placering. Den model giver os en rigtig god dækning, idet Skive beredskabet fortsat vil kunne dække Thy, Mors og Himmerland, samt være behjælpelig i resten af Nordjylland.

En ny helikopter placeret centralt nord for Limfjorden, gerne i Sindal, vil så kunne sikre en god dækning i resten af regionen.

Model to går ud på at placere den nye helikopter i Nordjylland, nøjagtig som i model et, men derimod flytte rundt på de øvrige beredskaber. Det betyder at helikopteren i Skive flyttes til Herning og helikopteren i Billund flyttes til Fyn. Som nordjyde kan jeg ikke gøre andet end at vælge model et, som sikrer os en helikopter i Skive og en i Nordjylland.

Men et stort flertal i Danske Regioners bestyrelse valgte desværre at anbefale Sundhedsministeriet at flytte Skive helikopteren til Herning, som så betyder, at den får vi sikkert sjældent at se her i Nordjylland.

Jeg forstår simpelthen ikke de øvrige nordjyske medlemmer af Danske Regioners bestyrelse. Vores region er omkranset af hav på tre sider og gennemskæres af Limfjorden, som mange steder forøger køretiden med ambulancer og andre akut køretøjer. Hertil bør også nævnes problemerne med at krydse Limfjorden i myldretiden, og når der sker uheld m.v.

Her kommer helikopteren virkelig til sin ret, og det er da også det, Regeringen og Folketinget har erkendt. Nu er der kun tilbage at appellere til folketingets partier, når den endelige beslutning om placeringen skal træffes, så helikopteren i Skive beholder sin base der. Altså både en akutlægehelikopter  i Skive og en i Sindal.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion